За информационния център "Пламъкът на любовта на Непорочното сърце на Мария

Информационният център "Пламъкът на любовта на Непорочното сърце на Мария" съществува, за да насърчава разпространението на Пламъка на любовта на Непорочното сърце на Мария по целия свят. Той прави това чрез няколко средства, включително следните:

Предоставяне на точна и потвърдена информация

Информационният център прави това чрез внимателно проучване на критичните документи за Пламъка на любовта (например Дневника на Елизабет Кинделман, жената, на която за първи път е даден Пламъкът на любовта на Непорочното сърце на Мария, Богословското изследване на Духовния дневник и наличните исторически артефакти) и чрез тясно сътрудничество с Гьозо Кинделман, внук на Елизабет Кинделман, за да се гарантира, че разбирането на тези документи е в съответствие с разбирането на Елизабет за това, което Исус и Мария са казали за Пламъка на любовта.

Координация на дейностите

Информационният център помага за координирането на дейностите на всички национални движения, обществени, частни или фактически асоциации на вярващите, както и на лицата от Пламъка на любовта на Непорочното сърце на Мария, които желаят доброволно да се асоциират. Той предоставя форум за сътрудничество, комуникация и глобално ориентирани дейности като международна молитва и формиране.

Предоставяне на ресурси

Информационният център може да предоставя печатни, технически, инструктивни и други помощни ресурси на епархии, енории, асоциации на вярващи, служби, организации и отделни лица, за да им помага да разпространяват Пламъка на любовта на Непорочното сърце на Мария.