Apie Nekaltosios Marijos Širdies meilės liepsnos informacinį centrą

Nekaltosios Marijos Širdies meilės liepsnos informacinis centras siekia skatinti Nekaltosios Marijos Širdies meilės liepsnos sklaidą visame pasaulyje. Jis tai daro keliomis priemonėmis, įskaitant šias:

Tikslios ir patvirtintos informacijos teikimas

Informacijos centras tai daro kruopščiai nagrinėdamas svarbiausius Meilės liepsnos dokumentus (pavyzdžiui, Elžbietos Kindelmann, moters, kuriai pirmą kartą buvo perduota Nekaltosios Marijos Širdies Meilės liepsna, dienoraštį, Dvasinio dienoraščio teologinį tyrimą ir turimus istorinius artefaktus) ir glaudžiai bendradarbiaudamas su Elžbietos Kindelmann anūku Győző Kindelmannu, siekdamas užtikrinti, kad šių dokumentų supratimas atitiktų Elžbietos supratimą apie tai, ką Jėzus ir Marija sakė apie Meilės liepsną.

Veiklos koordinavimas

Informacijos centras padeda koordinuoti visų nacionalinių judėjimų, visuomeninių, privačių ar faktinių tikinčiųjų asociacijų ir Nekaltosios Marijos Širdies meilės liepsnos asmenų, norinčių savanoriškai susivienyti, veiklą. Ji yra bendradarbiavimo, bendravimo ir pasauliniu mastu orientuotos veiklos, pavyzdžiui, tarptautinės maldos ir formacijos, forumas.

Išteklių teikimas

Informacijos centras gali teikti spausdintinius, techninius, mokomuosius ir kitus pagalbinius išteklius vyskupijoms, parapijoms, tikinčiųjų asociacijoms, tarnystėms, organizacijoms ir pavieniams asmenims, kad padėtų jiems skleisti Nekaltosios Marijos Širdies meilės liepsną.