Mērķis akls sātans
Marijas mīlestības liesma
Viss ir par žēlastību!

"Vissvētākās Jaunavas Mīlestības liesmas galvenais un vienīgais mērķis ir "apžilbināt sātanu". Viņa pati apsolīja tik lielu žēlastību izliešanos, kāda nav notikusi uz zemes, kopš Vārds kļuva par miesu." 1964. gada 23. februāris

I Jāņa 3:8: Dieva Dēls ir parādījies, lai iznīcinātu velna darbus. (NASB)

Marijas mīlestības liesma
Sātana aklums nozīmē.
Marijas mīlestības liesma
Viss ir par žēlastību!

Jēzus: "Sātana aklums nozīmē manas dievišķās Sirds vispārēju triumfu, dvēseļu atbrīvošanu un pestīšanas ceļa atvēršanu visā pilnībā." 1964. gada 13.-14. novembris

Ebr.2:14-15, lai caur nāvi Viņš [Jēzus] padarītu bezspēcīgu to, kam bija nāves vara, tas ir, velnu, un atbrīvotu tos, kas nāves baiļu dēļ visu mūžu bija pakļauti verdzībai. (NASB)

Marijas mīlestības liesma
Žēlastības laiks
Marijas mīlestības liesma
Viss ir par žēlastību!

Marija: Marija: "Nekad nav bijis tāda žēlastības laika kā tagad, kopš Vārds tapis miesa." 1962. gada 3. septembris

Marijas mīlestības liesma
Nav lielākas kustības
Marijas mīlestības liesma
Viss ir par žēlastību!

Marija: "Es tev apliecinu, mans mazais, ka vēl nekad iepriekš neesmu nodevusi tavās rokās tik spēcīgu žēlastības spēku, dedzinošu savas sirds mīlestības liesmu. Kopš tā laika, kad Vārds kļuva par miesu, Es neesmu veikusi lielāku kustību kā manas sirds Mīlestības liesma, kas steidzas pie tevis." 1962. gada 1. augusts

Marijas mīlestības liesma
Nekas līdzīgs iepriekš
Marijas mīlestības liesma
Viss ir par žēlastību!

Marija: Marija: "Mana mīlestība, kas izplatās, uzvarēs sātanisko naidu, kas piesārņo pasauli, lai pēc iespējas vairāk dvēseļu tiktu izglābtas no nolādēšanas. Es apstiprinu, ka nekas līdzīgs līdz šim nav bijis. Tas ir Mans vislielākais brīnums, ko Es daru visiem." 1962. gada 19. oktobris

Marijas mīlestības liesma
Katra ģimene
Marijas mīlestības liesma
Viss ir par žēlastību!

Jēzus: "Viņa [Marija] nevēlējās darīt iespaidīgu brīnumu, kā tas notiek pasaules lielajās svētnīcās, kas izraisa lielu apbrīnu. Viņa vēlas, lai katra ģimene būtu svētnīca, brīnišķīga vieta, kur vienotībā ar jums Viņa dara brīnumus siržu dziļumos." 1964. gada 17. janvāris

Marijas mīlestības liesma
Lielākais brīnums
Marijas mīlestības liesma
Viss ir par žēlastību!

Marija: Marija: "Es apstiprinu, ka nekas līdzīgs līdz šim nav bijis. Tas ir mans vislielākais brīnums, ko Es daru visiem." 1962. gada 19. oktobris

Marijas mīlestības liesma
Nekas nav salīdzināms
Marijas mīlestības liesma
Viss ir par žēlastību!

Jēzus: "Ar savu [Marijas] spēcīgo aizlūgšanu viņa no Manis izcīnīja ģimenēm šo lielo žēlastību, ko viņa vēlas izplatīt arī uz visu pasauli. Kā viņa teica: "Nekas līdzīgs tam nav noticis kopš tā laika, kad Vārds tapa miesa."" 1964. gada 17. janvāris

Marijas mīlestības liesma
Skaists rītausmas stars
Marijas mīlestības liesma
Viss ir par žēlastību!

Marija: Marija: "Un es, skaistais rītausmas stariņš, es apžilbināšu sātanu. Es atbrīvošu šo pasauli, kas aptumšota ar naidu un piesārņota ar sērskābo un tvaicējošo sātana lavu." 1963. gada 19. maijs.

Marijas mīlestības liesma
Bezmaksas pasaule no nolādēšanas
Marijas mīlestības liesma
Viss ir par žēlastību!

Marija: "Beidzot paļaujies uz manu mātes spēku, ar kuru es apžilbināšu sātanu un atbrīvošu pasauli no nolādēšanas." 1963. gada 23.-24. oktobris

Marijas mīlestības liesma

Kas tas ir?

Mīlestības liesma ir spēcīga žēlastības kustība, kas pārņem Baznīcu un visu pasauli.. Tā nav jauna lūgšanu grupa vai dievkalpojums, bet drīzāk dāvana, lai stiprinātu ikvienu kalpošanu, ikvienu ģimeni, ikvienu kristieti, ikvienu cilvēku Žēlastībā - lai visu cilvēci pārpludinātu ar Žēlastības spēku. Mīlestības liesma ir domāta ikvienam.

Marijas Bezvainīgās Sirds Mīlestības liesmas mērķis ir "apžilbināt sātanu". - viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc Jēzus nāca: Dieva Dēls ir atklājies, lai iznīcinātu velna darbus - I Jāņa 3:8 (NABRE)

Jēzus šādi aprakstīja sātana apžilbināšanu: "Sadarbojoties ar Mani, sātans tiks apžilbināts, un viņa akluma dēļ dvēseles netiks ievestas grēkā." - Garīgā dienasgrāmata, Elizabeth Kindelmann, 1962. gada 4. maijs [pievienot hipersaiti]

Šī galīgā uzvara, izdzenot sātana ietekmi, notiek caur mīlestību. bet ne jebkura mīlestība - Jēzus pašaizliedzīgā mīlestība ("mīliet cits citu. kā es tevi mīlu" (Jņ.ev.15:12), mīlestība, kas ir Vissvētā Trīsvienība (Jņ.ev.17:26), kas ir brīnumainā veidā izlieta mūsos caur Svēto Garu (Rom.5:5) kā žēlastības rezultāts (Ef.2:8-10) un parādīta pie krusta (1.Jņ.3:16).

Marija, Jēzus Māte un vienīgā persona bez Jēzus, kuru sauc par "žēlastības pilnu" un kura ir pilnībā piepildīta ar Trīsvienības mīlestību, paātrina šo uzvaru, daloties ar mums savas Bezvainīgās Sirds mīlestībā ("Ņemiet šo liesmu..."). Tā ir manas sirds Mīlestības liesma. Aizdedzini ar to savu sirdi un tad nodod to tālāk citiem." "Aizdedzini ar to savu sirdi un nodod to tālāk citiem. - Garīgā dienasgrāmata, Elizabeth Kindelmann, 1962. gada 13. aprīlis [pievienot hipersaiti])

Viņa vēlas iedegt šo mīlestību ne tikai sirdīs, kurās ir ticība, bet arī tajās, kuras ir pilnas naida, tajās, kuras ir zaudējušas ticību, un tajās, kurām nekad nav bijusi ticība, un ar šo mīlestību vest visus cilvēkus pie sava Dēla Jēzus. "Galu galā Mana Bezvainīgā Sirds triumfēs." - Fatima

Un nav nekāds pārsteigums, ka šis triumfs notiek, pateicoties žēlastībai, kas padara Jēzu, kurš ir Mīlestības liesma, klātesošu mūsu sirdīs ("Jums ir jāmeklē patvērums manai Mīlestības liesmai, kas ir pats Jēzus Kristus" - "Jums ir jāmeklē patvērums manai Mīlestības liesmai, kas ir Jēzus Kristus" - Garīgā dienasgrāmata, Elizabeth Kindelmann, 1962. gada 31. augusts [pievienot hipersaiti])

Lielākais žēlastību pieplūdums kopš Vārds tapis miesa

Dāvinot šo dāvanu Baznīcai, Jēzus māte Marija to raksturoja kā lielāko žēlastību izliešanu kopš tā laika, kad Vārds tapa miesa. Viņa brīnumainā veidā ieliek mūsu sirdīs pašas savas Bezvainīgās Sirds mīlestību kā žēlastības iedarbību, lai mēs caur šo mīlestību kļūtu tik vienoti ar Jēzu, ka sātanam un grēkam vairs nebūtu vietas.

Tas ir veids, kā mēs izdzenam grēku no savas dzīves - tos smagos grēkus, kuri, šķiet, nekad nepazūd. Tā mēs izdzenam ļaunuma ietekmi no mūsu ģimenēm, kopienām un valstīm. Tāds ir Marijas Bezvainīgās Sirds Mīlestības liesmas mērķis - reizi par visām reizēm salauzt ļaunuma ietekmi ar žēlastības iedarbību - piepildīt mūs ar tādu mīlestību pret Jēzu, Viņa paša Mātes mīlestību, ka ļaunums tiek izdzīts. Tas prasa mūs visus!

Ir pienācis laiks! Ir pienācis laiks reizi par visām reizēm padzīt ļaunumu un naidu no mūsu pasaules. Ir pienācis laiks Marijas Bezvainīgās Sirds triumfam caur viņas Dēlu Jēzu, piepildot mūsu dzīvi ar žēlastības spēku. Lai to paveiktu - lai reizi par visām reizēm izdzītu sātanu -, ir vajadzīgi visi, ne tikai viena lūgšanu grupa, bet ikviens, kas ir piepildīts ar žēlastību. Tāpēc Mīlestības liesma ir domāta visiem - jo žēlastība ir domāta visiem.

Tātad, ja esat noguris cīnīties ar tiem pašiem vecajiem grēkiem, šī grāmata ir domāta jums. Ja jums ir apnicis redzēt, ka uzbrūk mūsu ģimenēm un ka mūsu bērni tiek nomīdīti, šī grāmata ir domāta jums. Ja jūs uztrauc tas, ka pasaulē degošā naida uguns piepilda pasauli ar ārprātu, šī grāmata ir domāta jums. Mēs varam kaut ko darīt, un tas "kaut kas" ir žēlastība - dzīvot žēlastības dzīvi caur Marijas Bezvainīgās Sirds Mīlestības liesmu.

Tāpēc nāciet, lūdzu, nāciet. Uzziniet par žēlastību un pieņemiet savā sirdī mūsu Vissvētākās Mātes Bezvainīgās Sirds mīlestību. Kad šī žēlastības pilnā mīlestība, Vissvētās Trīsvienības mīlestība, piepildīs pasauli, pasaule mainīsies. Ticiet brīnumiem - žēlastības brīnumam!

Pastāsti man vairāk

Vienreiz un uz visiem laikiem izbeigt ļaunuma ietekmi

Marijas Bezvainīgās Sirds Mīlestības liesma ir liela dāvana, ko Marija, Jēzus Māte, dāvājusi visai pasaulei šajā laikā, lai reizi par visām reizēm salauztu ļaunuma ietekmi pasaulē ar Jēzus, sava Dēla, klātbūtni. Ar to Viņa izbeigs naidu, dusmas, vardarbību un korupciju, kas apdraud mūsu eksistenci, - ļaunumu, kas iznīcina mūsu ģimenes, ievaino mūsu bērnus un piepilda mūsu sirdis ar satraukumu un nemieru.

Tā ir paredzēta visiem cilvēkiem, nevis kādai vienai cilvēku grupai, jo, lai beidzot iestātos miers, ļaunums ir jāizdzēš no katras sirds.

Viņa vēlas iedegt žēlastības pilno Savas Bezvainīgās Sirds Mīlestības liesmu sirdīs, kas ir piepildītas ar elles naidu, tajās, kuru "lampas ir nodzisušas", t.i., tajās, kuras ir zaudējušas ticību, tajās, kurām nav pat lampas, t.i., tajās, kurām nekad nav bijusi ticība uz Viņas Dēlu, un tajās, kuru lampas ir iedegtas, t.i., tajās, kurām ir ticība uz Viņas Dēlu. Ar šo gaismu, kā žēlastības iedarbību, viņa visus cilvēkus aizvedīs pie sava Dēla, Miera Prinča, un Viņa klātbūtnes gaisma visās sirdīs apžilbinās sātanu.

"Manas Mīlestības liesmas maigā gaisma iedegsies, izplatot uguni pa visu zemes virsmu. Sātans, pazemots un novests līdz bezspēcībai, nespēs īstenot savu varu." 1963. gada 27. novembris

Kā tas darbojas

Marija, Jēzus Māte, ir žēlastības pilna - viena no divām personām, kuras tiek sauktas par žēlastības pilnām - otra ir pats Jēzus. Žēlastība ir vārds, ko mēs lietojam, lai aprakstītu spēku, ar kura palīdzību Dievs laika gaitā brīnumainā veidā pārveido mūsu dabu no cilvēciskās uz Savu dievišķo dabu, lai mēs spētu domāt, just, rīkoties un būt tādi, kāds ir Viņš - vienīgais veids, kā dzīvot mūžīgi ilgtspējīgu dzīvesveidu, kas nes pastāvīgu prieku un mieru - dzīvi, kas vienmēr IR mīlestība, nevis tikai MĪLVO, kamēr vien ir iemesls mīlēt.

Žēlastība ir tas brīnums, kas padara kristietību par tādu reliģiju, kāda nav neviena cita. Kristieši nav kristieši tāpēc, ka viņi seko Jēzus Kristus mācībai. Citas reliģijas var sekot gudru un ģeniālu pagātnes skolotāju mācībām vai Dieva dotiem likumiem un priekšrakstiem, bet kristieši ir kristieši tāpēc, ka Jēzus burtiski, nevis pārnestā nozīmē, dzīvo viņos ar Svētā Gara brīnumaino darbību, lai mainītu ne tikai to, ko mēs darām, bet arī to, kas mēs esam. Šī žēlastība piesaista mūs šai vienotībai, pilnveido šo vienotību un turpina šo vienotību vairot.

Marija, žēlastības pilna, spēj mīlēt vairāk nekā jebkura cita radīta būtne. Viņa ir tik pilnīgi vienota ar Jēzu kā žēlastības rezultāts, ka saka, ka viņas Bezvainīgās Sirds mīlestības liesma ir pats Jēzus - mīlestība, kas nāk no Dieva un saista mūs ar pašu Dieva dzīvi un dabu. Tieši ar šo mīlestību viņa vēlas brīnumainā veidā dalīties ar visiem cilvēkiem - lai visus cilvēkus piesaistītu vienotībai ar savu Dēlu un galu galā, kā žēlastības sekas, lai viņi būtu tik vienoti ar Viņu un piepildīti ar Mīlestību, kāda ir Viņš, ka ļaunumam vairs nebūtu vietas. Savā brīnumainajā parādīšanās reizē Fatimā Viņa to nosauca par savas Bezvainīgās Sirds triumfu.

Savas Bezvainīgās Sirds Mīlestības liesmā Marija apsolīja vislielāko žēlastību pieplūdumu kopš Jēzus staigāja pa zemi. Kad Jēzus būs klātesošs visās dzīvēs kā žēlastības efekts, ļaunā darbi tiks iznīcināti reizi par visām reizēm. Tāds ir Mīlestības liesmas mērķis. "šis priesteris saprata būtisko vēstījumu, kas ir "apžilbināt sātanu". Tas ir galvenais un vienīgais Vissvētākās Jaunavas Mīlestības liesmas mērķis. Viņa pati apsolīja tik lielu žēlastību izliešanos, kāda nav notikusi uz zemes kopš tā laika, kad Vārds kļuva par miesu". 1964. gada 23. februāris Jā, darot Jēzu klātesošu, tiek iznīcināti ļaunā darbi: Jāņa ev. 3:8 NABRE: ¨Dievs Dēls ir atklājies, lai iznīcinātu velna darbus.¨ I Jāņa 3:8 NABRE

Ko man darīt, lai to saņemtu?

Esiet gatavi to saņemt; tas ir tik vienkārši. Tā ir dāvana, žēlastība, kas tiek dota par brīvu. Lai saņemtu šo dāvanu, jums nav nekas jāpiesakās, nav jālūdz, nav jādara nekas cits, kā tikai jābūt gataviem to saņemt.

Tomēr, lai tā būtu efektīva, pēc tam, kad esam to saņēmuši, mums uz to ir jāreaģē! Pretējā gadījumā tā nebūs efektīva, un mēs zaudēsim šo žēlastību. Kā tad izskatās šī atbilde?

Ja mēs saņemam šo lielo spēju mīlēt vairāk nekā jebkad agrāk, mīlestību, kas ir žēlastības pilna, mums ir jāatsaucas uz katru šīs mīlestības pamudinājumu un jāīsteno šī mīlestība. Lai to darītu, mums ir jāsaprot, kas ir mīlestība, bet lielākā daļa no mums to nesaprot. Tā ir daudz plašāka tēma, nekā mēs šeit varam apspriest, bet sniegsim īsu pārskatu.

Mums ir iestāstīts liels meli par mīlestību - ka mīlestība ir saistīta ar mūsu pašrealizāciju: mēs satiekam kādu cilvēku, viņš liek mums justies brīnišķīgi, liek mums justies piepildītiem, un tā ir mīlestība. Tā nav mīlestība, par kuru mēs runājam. Šī žēlastības pilnā mīlestība ir par pašaizliedzību, nevis pašizpildījumu.

Dzīvē ir tikai divi mērķi - vai nu mēs dzīvojam sev, vai mīlestībai. Lielākā daļa no mums, paši to neapzinoties, lielāko daļu savas dzīves dzīvo sev. Kā mēs izvēlamies, ko ēst? Ko mēs vēlamies. Kā mēs izvēlamies, ko valkāt? To, ko mēs gribam valkāt. Kā mēs izvēlamies tērēt naudu? Lai par mazāko cenu iegūtu pēc iespējas vairāk, pat ja tas nozīmē verdzības augšāmcelšanos pasaulē. Kā mēs izvēlamies pavadīt savu laiku? Mēs darām to, ko vēlamies darīt.

Mīlestība to visu maina. Mēs jautājam, kā mēs varam ēst (vai neēst) citu labā? Kā es varu ģērbties citu dēļ? Kā es varu izmantot savu naudu citu labā? Kā es varu izmantot savu laiku citu labā? Tas ir ļoti praktiski. Kā mēs izvēlamies, kuru banānu ņemt no ķekara? Labāko sev vai labākos atstāt citiem un ņemt sliktākos, lai citiem nebūtu jāēd? Kuru deserta gabaliņu mēs ņemam? Vai mīlestība vienmēr paņem mazāko pīrāga gabaliņu? Kā mēs braucam ar automašīnu vai iekāpjam autobusā vai vilcienā? Vai mēs dzīvojam sev vai mīlestībai?

Ja mūsu sirdis tagad ir piepildītas ar šo neparasto, brīnumaino mīlestību, tad arī mūsu dzīve būs pastāvīgi piepildīta ar upurējošas mīlestības darbiem. Tieši to Jēzus mums parādīja pie krusta - kā izskatās patiesa mīlestība, Dieva mīlestība, mīlestība, kas piepilda Marijas Bezvainīgo Sirdi, pilnu žēlastības: "Viņš atdeva savu dzīvību par mums; tāpat arī mums vajadzētu atdot savu dzīvību par saviem brāļiem. Ja kāds, kuram ir pasaulīgi līdzekļi, redz brāli trūkumā un atsakās viņam no līdzjūtības, kā tad viņā var palikt Dieva mīlestība? Bērni, mīlēsim nevis vārdos vai runās, bet darbos un patiesībā." Jāņa ev. 3:16-18 NABRE

Reakcija uz vislielāko žēlastības izliešanu kopš Vārds tapis miesa ir vislielākā upurēšanās mīlestības izliešana. Mēs saņemam šo dāvanu bez maksas, bet pēc tam mums uz to ir jāatbild. Kad pasaule būs piepildīta ar šo mīlestību, ļaunums tiks izdzīts. Tā ir mīlestība, kas mums jāpalīdz izplatīties, lai beidzot atnestu mieru un labo.

Ko man darīt, lai to izplatītu?

Mēs neesam tie, kas iededz šo brīnumaino Mīlestības liesmu citu cilvēku sirdīs; to dara Marija. Tā ir Viņa, caur kuru Dievs dara šo atgriešanās brīnumu, vai, lietojot tehnisku terminu, tā ir Viņa, kas ir šīs žēlastības starpniece. Taču arī mums ir sava loma. Kāda ir šī loma?

Elizabetes Kindelmanes, sievietes, kurai pirmo reizi tika dāvināta Mīlestības liesma, dienasgrāmatā ir kāds aizraujošs fragments. Viņa mēģināja izskaidrot Mīlestības liesmu kādam priesterim, kurš to nesaprata. Viņai tas neizdevās - viņa maldījās vārdos un nemaz nespēja to pasniegt. Nākamajā dienā Marija paskaidroja, kāpēc:

1962. gada 17. decembris
Vissvētākās Jaunavas vārdi manā dvēselē iedarbojās kā apgaismojoša labestība. "Mana mazā meitiņa, kāpēc tu centies, kāpēc tu centies runāt daiļrunīgus vārdus Manas Mīlestības liesmas vārdā? Paturiet prātā savu uzdevumu - ciešanas - un atcerieties vārdus, ko teica mans Svētais Dēls. Izturi ciešanas un nes pastāvīgus upurus! Jūsu ciešanas nav veltīgas, bet kas un kā sapratīs Manu Mīlestības liesmu, nav jūsu lieta. Mazais instruments, nebrīnieties, ka jūs nevarat pateikt daiļrunīgus vārdus. Es esmu tas, kurš rīkojas, un Es esmu tas, kurš iededz Manas Mīlestības Liesmu siržu dziļumos.

Citiem vārdiem sakot, mēs darām savu daļu, un Marija dara savu daļu. Kāda ir mūsu daļa? Kā viņa šeit apraksta: upuris - dzīvot upurējošas mīlestības dzīvi. Arī citviet Dienasgrāmatā mēs lasām, ka mums ir jālūdz, jālūdz, jālūdz un, ja iespējams, jāstrādā, t. i., jāinformē cilvēki par šo lielo dāvanu, ko Marija vēlas dot.

Šīs sievietes atstātajā dienasgrāmatā mēs redzam, kā Marija, atbildot uz mūsu upuriem, iededz Savas Bezvainīgās Sirds Mīlestības liesmu tajos, kas atrodas nāves gultā. Mēs redzam, kā tā tiek iedegta mazos bērnos, atbildot uz Elizabetes lūgšanām un viņas vēlmēm, lai viņi saņemtu šo dāvanu. Gan Jēzus, gan Marija mums saka, ka Mīlestības liesma iedegsies tajos, kuru "lampas ir nodzisušas", t. i., tajos, kuri ir zaudējuši ticību, un tajos, kuriem pat nav lampas, t. i., tajos, kuriem nekad nav bijusi ticība - tas viss ir atbilde uz mūsu upuriem - šīs upurmīlestības iedzīvināšanu dzīvē.

Tātad mēs darām savu daļu - lūdzam, upurējamies, ilgojamies un strādājam, un Marija dara savu daļu, lai iedegtu savas Bezvainīgās Sirds Mīlestības liesmu visās sirdīs.

Vai ar Mīlestības liesmu ir saistīta nodošanās?

Marijas Bezvainīgās Sirds Mīlestības liesmas mērķis nav uzsākt jaunu lūgšanu dievkalpojumu vai jaunu lūgšanu grupu, lai gan mums ir dievkalpojumu elementi un lūgšanu grupas, un tie ir spēcīgi un svarīgi. Mīlestības liesmā ir tikai trīs dievkalpojuma elementi:

  • Meditācija par piecām brūcēm
  • Mīlestības liesma Ave Marija
  • Vienotības lūgšana jeb lūgšana par savienošanos ar Jēzu

Šiem trim dievbijības elementiem ir divas spilgtas iezīmes. Pirmkārt, tie nav dievbijīgu Baznīcas cilvēku kompozīcijas. Mums ir daudz šādu lūgšanu, un tās ir skaistas un spēcīgas, bet šie trīs dievkalpojuma elementi nāk tieši no Jēzus un Marijas. Otrkārt, lūdzoties kopā, tie vienkārši un spēcīgi māca Evaņģēliju - teoloģijas grāds nav vajadzīgs! Tās ir veids, kā mācīt Evaņģēliju ikvienam katru reizi, kad tās tiek lūgtas. Ātri izpētīsim katru no tiem.

Meditācija par piecām brūcēm

To lūdza gan Jēzus, gan Marija. Senāk ir bijušas daudzas skaistas meditācijas par piecām brūcēm - no svētās Klāras no Asīzes, no Pallotīniem un citiem. Taču Marija bija ļoti konkrēti norādījusi, kā mums ir meditēt par šīm brūcēm Mīlestības liesmā, proti, mums ir "jāsāk ar piecām krusta zīmēm, kuru laikā jūs upurējat sevi Mūžīgajam Tēvam caur mana Dēla svētajām brūcēm". Citiem vārdiem sakot, veids, kā kļūt par pieņemamu upuri Tēvam, ir pievienoties Jēzum pie krusta - mīlot tā, kā Viņš mīl. "Ja kas grib man sekot, tam jānoliedz sevi, ik dienas jāpaņem savs krusts un jāseko man." Lk.ev.9:23 NABRE "Mēs iepazinām mīlestību tā, ka Viņš par mums atdeva savu dzīvību; tāpat arī mums vajadzētu atdot savu dzīvību par saviem brāļiem." Jāņa ev. 3:16-18 NABRE

Mums ir jāmīl ar pašu Trīsvienības mīlestību - ar to mīlestību, ar kādu Dievs mīlējis Sevi visu mūžību. Šī lūgšana, lai mēs būtu piepildīti ar Vissvētās Trīsvienības mīlestību, bija pēdējā lūgšana, ko Jēzus lūdza pirms došanās uz Ģetzemani: "Lai mīlestība, ar kādu Tu Mani mīlēji, būtu viņos un Es viņos." Jāņa 17:26 NABRE

Taču ir viena problēma: mēs nevaram tā dzīvot pastāvīgi. Dažreiz mums ir sākotnējā taisnīguma uzplaiksnījumi un mēs piedzīvojam patiesi svētu un nesavtīgu mīlestību, bet lielāko daļu laika mēs dzīvojam sev, vai nu atklāti ļaunprātīgi, vai arī ar labumu un mīlestību, kas veidojas ap mums pašiem, nevis ar patiesi svētu, nesavtīgu mīlestību. Vienīgais veids, kā mēs varam konsekventi mīlēt šādā veidā katru savas dzīves brīdi, kā to dara Dievs, ir brīnums, un mēs šo brīnumu saucam par žēlastību. Tā mēs nonākam pie Mīlestības liesmas Ave Marija.

Mīlestības liesma Ave Marija

Žēlastība ir viss. Bez žēlastības nav Baznīcas, nav pestīšanas, nav brīnumainas pārvērtības dievišķajā būtībā, lai mēs varētu domāt, just un rīkoties kā Dievs. Tāpēc tik svarīgs ir Marijas apsolījums, ka viņas Bezvainīgās Sirds Mīlestības liesma atnesīs vislielāko žēlastību izplūdi kopš Jēzus staigāja pa zemi. Žēlastība ir vienīgā izeja no naida, dusmām, vardarbības un korupcijas mūsu pasaulē. Žēlastība, kuras iedarbība ir Jēzus klātbūtne mūsu dzīvē, ir veids, kā sātana ietekme tiks izdzīta no visām sirdīm reizi par visām reizēm. Žēlastība ir mūsu vienīgā cerība, un žēlastība ir katra mūsu cerība.

Tā kā žēlastība ir tik svarīga mūsdienās - šajā lielā ļaunuma laikā, kas burtiski apdraud mūsu eksistenci un nodara postu mūsu ģimenēm, - tā kā Marija vēlas, lai mēs uzsvērtu žēlastības nozīmi un piedalītos tās spēkā, viņa paņēma lūgšanu, kas ir tik labi zināma, tradicionālo "Sveika, Marija", un pievienoja lūgumu pēc žēlastības, lai radītu jaunu lūgšanu - lūgšanu mūsu laikam - "Mīlestības liesmas sveicienu, Marija" ar tās spēcīgo lūgumu pēc žēlastības:

Sveika, Marija, žēlastības pilna. Kungs ir ar tevi.
Svētīga esi tu starp sievietēm un svētīgs ir tavas miesas auglis, Jēzu.
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums, grēciniekiem,
Izplatiet savas Mīlestības liesmas žēlastības efektu pār visu cilvēci.
Tagad un mūsu nāves stundā.

Ļaujiet man pievērsties izplatītajām bažām par to, ka šī ir "Ave Marija" maiņa. Lai gan tas bieži tiek tā skaidrots, oficiālajos kustības dokumentos ir skaidri pateikts, ka tā nav "Sveika, Marija" maiņa, bet gan atsevišķa lūgšana. "Lai gan tā sākas no tradicionālā Ave Maria teksta, tā rada jaunu lūgšanu, bet tā neietekmē oriģinālo lūgšanu un neprasa to mainīt." "Mums jāatzīmē, ka lūgšana Ave Maria ar papildinājumu nav ne "labojums", ne "papildinājums" oriģinālam, ne kāds tā variants, bet gan patstāvīga lūgšana, neatkarīga no oriģinālās Ave Maria." Mīlestības liesmas garīgās dienasgrāmatas teoloģiskā izpēte, Dr. Zoltans Kovāčs, 6.6.2. nodaļa.

Marija ir lūgusi mūs aizlūgt par šo žēlastības izliešanos pār visu cilvēci, jo tikai tā beidzot tiks salauzts ļaunums, triumfēs Viņas Bezvainīgā Sirds un visa pasaule tiks pievilkta pie Viņas Dievišķā Dēla, Jēzus, Miera Prinča. Tāpēc Viņa mums dāvāja šo lūgšanu, ko mēs pēc tam izmantojam, veidojot Mīlestības liesmas Rožukroni.

Tātad mēs esam aicināti mīlēt tā, kā Dievs mīl, bet to mēs varam darīt tikai ar brīnuma, žēlastības spēkā. Un galīgais žēlastības efekts ir Jēzus klātbūtne, Vienības lūgšana.

Vienotības lūgšana

Šeit ir aprakstīts, kā Jēzus saka Vienības lūgšanu:

Tad mīļais Pestītājs lūdza mani lūgties kopā ar Viņu lūgšanu, kas izsaka Viņa dziļākās vēlmes:
Lai mūsu kājas ceļo kopā,
Lai mūsu rokas pulcējas vienotībā,
Lai mūsu sirdis pukst vienoti,
Lai mūsu dvēseles ir harmonijā,
Lai mūsu domas ir vienotas,
Lai mūsu ausis kopā ieklausās klusumā,
Lai mūsu skatieni dziļi iedziļinās viens otrā,
Lai mūsu lūpas kopīgi lūdzas, lai saņemtu žēlastību no Mūžīgā Tēva.

Es šo lūgšanu padarīju pilnīgi savu. Tas Kungs daudz reižu pārdomāja to kopā ar mani, apliecinot, ka tās ir Viņa mūžīgās ilgas. Viņš mācīja man šo lūgšanu, lai es savukārt mācītu to citiem. Ar visiem saviem spēkiem un prātu darīsim savas Viņa mūžīgās domas un dedzīgās ilgas.
Pēc tam Glābējs piebilda: Jēzus: Jēzus: "Šī lūgšana ir instruments tavās rokās. Sadarbojoties ar Mani, sātans ar to tiks apžilbināts, un viņa akluma dēļ dvēseles netiks ievestas grēkā." 1962. gada 4. maijs

Kāda skaista doma! Mums ir ieskats Jēzus dziļākajās vēlmēs. Faktiski tā ir Jēzus lūgšana mums, un mums ir privilēģija to atkārtot Viņam - to vēlamies arī mēs.

Elizabetes Kindelmanes garīgajā dienasgrāmatā Jēzus bieži skaidro šīs lūgšanas dažādās frāzes. Bez Viņa paskaidrojuma to ir viegli pārprast. Pirmkārt, tā nav lūgšana par mūsu vienotību savā starpā, bet gan par mūsu vienotību ar Viņu.

Otrkārt, šī nav lūgšana "Jēzus un es". Kad mēs lūdzam: "Lai mūsu kājas ceļo kopā", mēs nelūdzam Jēzu, lai viņš nāk ar mums uz veikalu, uz darbu, uz mūsu laimīgo vietu, uz katru mūsu dzīves daļu. Jēzus paskaidro, ka mūsu kājām kopā jāceļo uz Golgāti. Šī lūgšana nav mēs, kas aicinām Jēzu savā dzīvē, bet gan Jēzus, kas aicina mūs savā dzīvē! Runa ir par to, ka Jēzus un mēs kopā strādājam dvēseļu glābšanas labā. Viņš paskaidro, ka mūsu rokām kopā ar Viņa rokām ir jāsavāc dvēseles. Viņš paskaidro, ka visas Viņa domas, Viņa dziļākās jūtas ir domātas dvēselēm. Mēs kopā ar Viņu lūdzam žēlastību citu cilvēku labā. Runa ir par pievienošanos Jēzum Viņa upurēšanas dzīvē, lai iegūtu dvēseles.

Visbeidzot, tā ir dziļi euharistiska. Ungāru oriģinālā Jēzus nerunā par dvēselēm, domām vai skatieniem, bet gan par acīm, prātiem un burtiski par mūsu zarnām - vietu, kur mēs izjūtam savas dziļākās jūtas; runa ir par ķermeņa daļām. Runa ir par to, ka Jēzus ir savienots ar katru mūsu ķermeņa daļu. Atcerieties mūsu iepriekšējo diskusiju par to, ar ko kristietība atšķiras; tā nav sekošana Jēzum; tā ir Jēzus, kas burtiski dzīvo mūsos Svētā Gara spēkā. Vienotības lūgšana ir ne tikai Mīlestības liesmas sirds - tā ir kristietības sirds!

Evaņģēlijs

Tur trīs dievkalpojuma elementos ir Evaņģēlijs. Mēs esam aicināti mīlēt tā, kā Dievs mīl - Meditācija par piecām brūcēm. Mēs to varam darīt tikai ar žēlastības brīnumu - Mīlestības liesma Ave Marija. Žēlastības galīgais efekts ir padarīt mūs pilnīgi vienotus ar Jēzu - Vienības lūgšana. Kad Jēzus ir klātesošs, sātans tiek izdzīts, apžilbināts un dvēseles tiek glābtas. Tur ir Evaņģēlijs. Aicinām ikvienu iekļaut dievkalpojuma elementus savā personīgajā lūgšanu dzīvē un ienest tos mājās savās ģimenēs.

Kā iesaistīties aktīvāk?

Nu... lasot šo tīmekļa vietni ir labs sākums! Paldies! Mēs redzam sešus iesaistīšanās līmeņus Marijas Bezvainīgās Sirds Mīlestības liesmā:

Saņemiet to:

Vienkārši saņemiet to - bez prasībām, bez priekšnosacījumiem, bez pievienošanās, lūgšanām vai lasīšanas. Tas ir brīnums, nevis grāmata, lūgšana vai zināšanu apkopojums. Vienkārši pieņemiet mūsu Vissvētākās Mātes piedāvājumu ielikt jūsu sirdī savas žēlastības pilnas sirds mīlestību, mīlestību, kas ir Vissvētās Trīsvienības mīlestība. Tā ir domāta ikvienam!

Dzīvot tā:

Kad mēs saņemam šo mīlestību, mums ir jāatbild uz šo mīlestību. Ja jūs esat kāds, kam ticība ir zudusi vai kam nekad nav bijusi ticība, un šī jaunā mīlestība apgaismo ceļu uz pestīšanu, sekojiet tai! Rīkojieties!

Ja jūs esat kāds, kas dzīvo savu ticību un tagad jūtat spēcīgāku mīlestības pamudinājumu, kad šī mīlestība piepilda jūsu sirdi, rīkojieties saskaņā ar to! Ja mēs jūtam šīs upurējošās mīlestības pamudinājumu, Dieva mīlestību, kas parādīta pie krusta, kas piepilda Marijas Bezvainīgo Sirdi un tagad piepilda mūsu sirdis, bet atsakāmies rīkoties saskaņā ar to, tad tā kļūst bezjēdzīga. Ja mēs lūdzam Jēzu palīdzēt mums mīlēt kā Viņš, kā Viņš atbildēs uz šo lūgšanu? Dodot mums iespēju to darīt tūkstoš mazās lietās katru dienu. Tas ir brīnums, ko rada miljards mazu mīlestības darbu, kuri visi kopā piepilda pasauli ar Jēzus klātbūtni un izdzen ļaunumu kā žēlastības sekas. Mēs ne tikai sakām savas lūgšanas, mums ir jādzīvo savas lūgšanas. Ja Marija brīnumainā veidā piepilda jūsu sirdi ar Dieva mīlestību, kas piepilda viņas žēlastības pilno sirdi, atbildiet uz to. Tas attiecas uz ikvienu.

Lūdzieties:

Tiem, kas zina iepriekš aplūkotos dievkalpojuma elementus, padariet tos par daļu no savas personīgās lūgšanu dzīves. Tie ir spēcīgi, tiem ir spēks apžilbināt sātanu, pasludināt evaņģēliju un aprakstīt tieši to, kas pasaulei šobrīd ir nepieciešams kā vienīgā izeja no šīs haosa - lai Dieva mīlestība, kas iespējama Jēzus klātbūtnes dēļ kā žēlastības efekts, pārplūdinātu visu cilvēci, lai reizi par visām reizēm izdzītu ļaunumu.

Atvediet to uz mājām:

Nesiet mājās gan Mīlestības liesmas brīnumu, gan tās veltījuma elementus. Mīlestības liesma ir paredzēta bērniem un ģimenēm:
1962. gada 8. augustā Marija sacīja: "Ģimenes tiek šķirtas un dzīvo tā, it kā dvēsele nebūtu nemirstīga. Ar savu Mīlestības liesmu es vēlos, lai mājas atkal atdzīvotos mīlestībā. Es vēlos apvienot izkliedētās ģimenes."

1962. gada 19. novembris: "Manā valstī ir daudz tādu aukstu ģimeņu kā jūsu. Es vēlos, lai mana sirds Mīlestības liesma sasilda viņus un arī citus."

Jēzus pievienots 1964. gada 17. janvārī:

Ar savu spēcīgo aizlūgšanu viņa no Manis izcīnīja ģimenēm šo lielo žēlastības izlietošanu, ko viņa vēlas izplatīt arī visai pasaulei. Kā viņa teica: "Nekas līdzīgs tam nav noticis kopš tā laika, kad Vārds kļuva miesa.
Viņa ļaunuma saknē liek savas mātes labestības dziedinošo spēku. Viņa nevēlējās veikt iespaidīgu brīnumu, kāds notiek lielajās slavenajās pasaules svētnīcās, izraisot lielu apbrīnu. Viņa vēlas, lai katra ģimene būtu svētnīca, brīnišķīga vieta, kur vienotībā ar jums Viņa dara brīnumus siržu dziļumos. Ejot no sirds uz sirdi, Viņa ieliek jūsu rokās savas sirds Mīlestības liesmu. Caur jūsu lūgšanām un upuriem tā apžilbina sātanu, kas vēlas valdīt pār ģimenēm.

Mēs vairs nevaram pasargāt savus bērnus, pret viņiem ir pārāk daudz kas vērsts. Tā vietā mums jāmāca saviem bērniem būt aktīviem žēlastības dzīves dalībniekiem. Viņiem ir jābūt tiem, kas izdzen ļaunumu, kad tas viņiem stājas pretī. Viņiem ir vajadzīga šī mīlestība, kas deg viņu sirdīs. Pirmā lieta, ko Marija lūdza, dāvinot Mīlestības liesmu, bija ģimenes svētās stundas. Mīlestības liesma ir domāta bērniem; nesiet to mājās!

Lūdzieties kopienā:

Mīlestības liesma ir domāta ikvienam; nav nepieciešams pievienoties lūgšanu grupai vai lūgt lūgšanu. Tomēr tiem, kam ir laiks un kas jūt aicinājumu, kopīga lūgšana ir spēcīga un svarīga. Jūs varat izmantot šo tīmekļa vietni, lai atrastu fizisku vai tiešsaistes Mīlestības liesmas lūgšanu cenakli (lūgšanu sanāksmi), kas jums ir ērta, vai sazināties ar Mīlestības liesmas kustību savā reģionā. Jūs varat arī izmantot šajā vietnē un citās mūsu nacionālajās tīmekļa vietnēs pieejamos materiālus, lai izveidotu savu lūgšanu cenakli savā ģimenē, mājās vai draudzē.

Kopīga lūgšana ir veids, kā kopīgi strādāt, lai atgūtu mūsu ģimenes, draudzes, kopienas un valstis no sātana ietekmes.

Piedalieties kustībā:

Tos no jums, kurus īpaši aizkustinājusi un iedvesmojusi Marijas Bezvainīgās Sirds Mīlestības liesma, mēs aicinām vairāk iesaistīties Mīlestības liesmas kustībā. Mīlestības liesmas brīnums ir daudz lielāks nekā Mīlestības liesmas kustība, bet ir organizācija, kuras mērķis ir palīdzēt Marijai, Jēzus Mātei, iedegt viņas Bezvainīgās Sirds Mīlestības liesmu visā pasaulē. Ja jūtaties tik aicināti un iedvesmoti, lūdzu, izmantojiet mūsu kontaktlapas, lai sazinātos ar Mīlestības liesmas organizāciju savā reģionā.

Kā to darīt savā draudzē vai baznīcā?

Mūsu mācītāju iesaistīšana ir spēcīgs veids, kā izplatīt Mīlestības liesmu. Atcerieties, ka Mīlestības liesma nav domāta jaunas lūgšanu grupas dibināšanai un tikai dažiem cilvēkiem, bet gan visiem. Tā tiek dota draudzei vai draudzei, lai stiprinātu žēlastībā un mīlestībā katru kalpošanu, katru grupu, katru ģimeni un katru cilvēku. Mācītāji var nest Mīlestības liesmu visai savai draudzei.

Tomēr mūsu mācītāji pastāvīgi saņem šādus lūgumus, tāpēc, lūdzu, domājiet no mācītāja perspektīvas un par to, ko mēs varam dot, nevis par to, ko mēs gribam. Šeit ir dažas vadlīnijas:

  1. Ja jūsu garīdznieki jūs pazīst un uzticas jums, iespējams, varēsiet uzrunāt viņus uzreiz.
  2. Ja durvis brīnumainā kārtā atveras, bēdziet caur tām!
  3. Parastākais ceļš, ko mēs redzam, ir izplatīt Mīlestības liesmu ģimenes, draugu, kaimiņu un draudzes locekļu vidū privāti. Tad, kad tā ir sākusi nest labus augļus, mēs varam vērsties pie saviem mācītājiem un dalīties ar viņiem pieredzētajā. Tagad viņiem ir pamats, uz kura viņi var pieņemt lēmumu - labie augļi, ko viņi redz. Kad viņi to ienes savās draudzēs un baznīcās, tad viņi redz, kādus labus augļus nes Mīlestības liesma, un kļūst par tās aizstāvjiem savos kolēģos mācītājos un priekšniekos.

Kad pamanīsiet, ka ir pienācis laiks vērsties pie sava mācītāja, pārliecinieties, ka esat garīgi sagatavojies, lai spētu uzklausīt un atbilstoši reaģēt. Esiet sagatavojušies ar atbilstošiem materiāliem; nodot mūsu aizņemtajiem mācītājiem lasīšanai 400 lappušu garu grāmatu, iespējams, nav labākā pieeja! Materiālus, kas piemēroti iepazīstināšanai ar mācītājiem, varat atrast šajā tīmekļa vietnē. Jūs varat arī izmantot mūsu kontaktformas, lai sazinātos ar Mīlestības liesmas vadītājiem savā reģionā. Viņi var jums palīdzēt, sniegt materiālus un norādījumus, kā arī pastāstīt par citām draudzēm, kas ir pieņēmušas Mīlestības liesmu.

Atcerieties, ka, ja neviens nenāk uz Mīlestības liesmas lūgšanu cenakli, neviens nesauc sevi par "Mīlestības liesmu" un neviens nesniedz nekādu atbalstu, bet visi ir piepildīti ar šo lielo žēlastības un mīlestības izliešanos, misija ir izpildīta! Mums nav jābūt lieliem vai pamanītiem. Mums tikai jāpalīdz Jēzus Mātei Marijai izplatīt savas sirds Mīlestības liesmu, lai visus cilvēkus piesaistītu savam Dēlam.

Vai tas ir apstiprināts?

Marijas Bezvainīgās Sirds Mīlestības liesma ir domāta ikvienam. Tomēr katoļiem Baznīcas apstiprinājums ir svarīgs, lai pasargātu ticīgos no mācībām un prakses, kas ir pretrunā ticībai. Elizabetes Kindelmanes, sievietes, kurai pirmo reizi tika dāvināta šī lielā dāvana, garīgo dienasgrāmatu un kustību "Marijas Bezvainīgās Sirds Mīlestības liesma" tās izcelsmes diecēzes - Estergomas-Budapeštas - vietējais ordinārs pakļāva daudzu gadu izmeklēšanai. 2009. gada 6. jūnijā neviens cits kā visas Ungārijas primas Pēters kardināls Erdē, ļoti cienījams kardināls un viens no Baznīcas vadošajiem kanonisko tiesību ekspertiem, piešķīra savu Imprimatur Garīgajam dienasgrāmatai un apstiprināja kustību, nodibinot to kā privātu ticīgo apvienību ar juridiskas personas statusu Estergomas-Budapeštas arhibīskapijā.

Vatikāns ir veicinājis un piešķīris apustulisko svētību, un to ir apstiprinājušas un uzslavējušas daudzas bīskapu konferences, kardināli, arhibīskapi un bīskapi visā pasaulē. Mēs tos reģistrējam, tiklīdz par tiem uzzinām. Kad būsim pietiekami dokumentējuši apstiprinājumus no visas pasaules un izveidojuši statūtus, kas ir piemēroti globālas organizācijas pārvaldībai, mēs centīsimies panākt, lai Svētais Krēsls mūs vispārēji atzītu par Starptautisku ticīgo apvienību.

Tomēr tas attiecas tikai uz Mīlestības liesmas apustulātu. Brīnums, ko Jēzus Māte dara sirds dziļumos visā pasaulē gan Baznīcā, gan ārpus tās, notiek neatkarīgi no apstiprinājumiem. Tā autentiskums ir atrodams sirdīs un dzīvēs, ko tas pārveido. "Šis brīnums nebūs jāizmeklē. Visi sajutīs tā autentiskumu savās sirdīs. Kurš vienreiz to būs sajutis, tas to nodos citiem, jo viņos darbosies mana žēlastība. Autentiskums nav vajadzīgs. Es pats to apliecināšu katrā dvēselē, lai visi atpazītu Manas Mīlestības liesmas žēlastības izplūdumu." 1962. gada 19. oktobris

Lai apžilbinātu sātanu un reizi par visām reizēm salauztu viņa ietekmi savā dzīvē, apkārtējo cilvēku dzīvē un visā pasaulē, ar mīlestības liesmas brīnumu, ko rada pašas Marijas Bezvainīgās Sirds žēlastības pilnā Mīlestības liesma, kas mūs ieved intīmā vienotībā ar viņas Dēlu Jēzu, nav vajadzīga neviena piekrišana. ... izņemot jūsu. Tāpēc Viņa jums saka: "Ņemiet šo liesmu, ko Es jums dodu; tā ir Manas Sirds Mīlestības liesma. Aizdedz ar to savu sirdi un nodod to tālāk." 1962. gada 13. aprīlis