Par Marijas Bezvainīgās Sirds Mīlestības liesmas informācijas centru

Marijas Bezvainīgās Sirds Mīlestības liesmas informācijas centrs pastāv, lai veicinātu Marijas Bezvainīgās Sirds Mīlestības liesmas izplatīšanos visā pasaulē. Tas to dara ar vairākiem līdzekļiem, tostarp ar šādiem:

Precīzas un apstiprinātas informācijas sniegšana

Informācijas centrs to dara, rūpīgi pētot kritiskos dokumentus par Mīlestības liesmu (piemēram, Elizabetes Kindelmanes, sievietes, kurai pirmo reizi tika dāvināta Marijas Bezvainīgās Sirds Mīlestības liesma, dienasgrāmatu, garīgās dienasgrāmatas teoloģisko izpēti un pieejamos vēsturiskos artefaktus) un cieši sadarbojoties ar Elizabetes Kindelmanes mazdēlu Gijozu Kindelmani, lai nodrošinātu, ka šo dokumentu izpratne atbilst Elizabetes izpratnei par to, ko Jēzus un Marija teica par Mīlestības liesmu.

Darbību koordinēšana

Informācijas centrs palīdz koordinēt jebkuras Nacionālās kustības, valsts, privātās vai de facto ticīgo apvienības, kā arī Marijas Bezvainīgās Sirds Mīlestības liesmas indivīdu, kuri vēlas brīvprātīgi apvienoties, darbību. Tā nodrošina forumu sadarbībai, saziņai un globāli orientētiem pasākumiem, piemēram, starptautiskām lūgšanām un formācijai.

Resursu nodrošināšana

Informācijas centrs var darīt pieejamus drukātos, tehniskos, mācību un citus atbalsta resursus diecēzēm, draudzēm, ticīgo apvienībām, kalpošanām, organizācijām un privātpersonām, lai palīdzētu tām izplatīt Marijas Bezvainīgās Sirds Mīlestības liesmu.