Doel om Satan te verblinden
Maria's vlam van liefde
Het draait allemaal om genade!

"Het voornaamste en enige doel van de Vlam van Liefde van de Heilige Maagd is ` Satan verblinden`. Zijzelf beloofde een uitstorting van genaden zo groot als niet eerder op aarde is voorgekomen sinds het Woord Vlees werd." 23 februari 1964

Johannes 3:8: De Zoon van God is met dit doel verschenen, om de werken van de duivel te vernietigen. (NASB)

Maria's vlam van liefde
Satans blindheid betekent
Maria's vlam van liefde
Het draait allemaal om genade!

Jezus: "Satans blindheid betekent de universele triomf van Mijn goddelijk Hart, de bevrijding van zielen en de opening van de weg naar verlossing in zijn volle omvang." 13-14 november 1964

Heb 2:14-15 opdat Hij [Jezus] door de dood hem die de macht van de dood had, namelijk de duivel, machteloos zou maken en hen zou bevrijden die door angst voor de dood hun hele leven onderworpen waren aan slavernij. (NASB)

Maria's vlam van liefde
Tijd van genade
Maria's vlam van liefde
Het draait allemaal om genade!

Maria: "Er is nog nooit zo'n genadetijd geweest sinds het Woord Vlees werd." 3 september 1962

Maria's vlam van liefde
Geen grotere beweging
Maria's vlam van liefde
Het draait allemaal om genade!

Maria: "Ik verzeker je, mijn kleintje, dat ik nooit eerder zo'n krachtige genadekracht in jouw handen heb gegeven, de brandende vlam van de liefde van mijn hart. Sinds het Woord Vlees werd, heb Ik geen grotere beweging ondernomen dan de Vlam van Liefde van mijn hart die zich naar jou spoedt." 1 augustus 1962

Maria's vlam van liefde
Nog nooit zoiets gezien
Maria's vlam van liefde
Het draait allemaal om genade!

Maria: "Mijn liefde die zich verspreidt zal de satanische haat overwinnen die de wereld besmet, zodat het grootste aantal zielen gered wordt van de verdoemenis. Ik bevestig dat zoiets nog nooit eerder is gebeurd. Dit is mijn grootste wonder ooit dat Ik voor allen volbreng." 19 oktober 1962

Maria's vlam van liefde
Elke familie
Maria's vlam van liefde
Het draait allemaal om genade!

Jezus: "Zij [Maria] wilde geen spectaculair wonder verrichten zoals dat wel gebeurt in de grote beroemde heiligdommen van de wereld, die aanleiding geven tot grote bewondering. Zij wil dat elk gezin een heiligdom is, een prachtige plaats waar zij, in verbondenheid met jullie, wonderen verricht in de diepte van de harten." 17 januari 1964

Maria's vlam van liefde
Grootste wonder
Maria's vlam van liefde
Het draait allemaal om genade!

Mary: "Ik bevestig dat zoiets nog nooit eerder is gebeurd. Dit is mijn grootste wonder ooit dat ik voor iedereen verricht." 19 oktober 1962

Maria's vlam van liefde
Niets vergelijkbaars
Maria's vlam van liefde
Het draait allemaal om genade!

Jezus: "Door haar [Maria's] krachtige voorspraak heeft ze van Mij voor de gezinnen deze grote uitstorting van genade verkregen, die ze ook wil uitbreiden naar de hele wereld. Zoals zij zei: 'Niets vergelijkbaars is er gebeurd sinds het Woord Vlees is geworden.'" 17 januari 1964

Maria's vlam van liefde
Mooie zonnestraal
Maria's vlam van liefde
Het draait allemaal om genade!

Maria: "En ik, de mooie straal van de dageraad, ik zal Satan verblinden. Ik zal deze wereld bevrijden die verduisterd is door haat en besmet door de zwavelachtige en stomende lava van Satan" 19 mei 1963

Maria's vlam van liefde
Bevrijd de wereld van verdoemenis
Maria's vlam van liefde
Het draait allemaal om genade!

Maria: "Vertrouw, eindelijk, op mijn moederlijke kracht waardoor ik Satan zal verblinden en de wereld zal bevrijden van verdoemenis." 23-24 oktober 1963

Maria's vlam van liefde

Wat is het?

De Vlam van Liefde is een krachtige Beweging van Genade die de Kerk en de hele wereld overspoelt. Het is geen nieuwe gebedsgroep of devotie, maar eerder een geschenk om elke bediening, elk gezin, elke christen, elke persoon in Genade te versterken - om de hele mensheid te overspoelen met het effect van Genade. De Vlam van Liefde is voor iedereen.

Het doel van de Vlam van Liefde van het Onbevlekt Hart van Maria is om "Satan te verblinden". - een van de belangrijkste redenen waarom Jezus kwam: de Zoon van God is geopenbaard om de werken van de duivel te vernietigen - I Johannes 3:8 (NABRE)

Jezus beschreef de verblinding van Satan op deze manier: "Door met Mij samen te werken, zal Satan erdoor verblind worden; en door zijn blindheid zullen zielen niet in zonde worden geleid." - Het Spirituele Dagboek, Elizabeth Kindelmann, 4 mei 1962 [hyperlink toevoegen].

Deze uiteindelijke overwinning van het verdrijven van Satans invloed gebeurt door liefde maar niet elke liefde - de zelfopofferende liefde van Jezus ("heb elkaar lief zoals ik van je hou" - Johannes 15:12 (NABRE)), de liefde die de Allerheiligste Drie-eenheid is (Johannes 17:26), die op wonderbaarlijke wijze in ons wordt uitgestort door de Heilige Geest (Rom 5:5) als het effect van Genade (Ef 2:8-10) en aan het Kruis werd gedemonstreerd (I Johannes 3:16).

Maria, de Moeder van Jezus en de enige persoon naast Jezus die 'vol van genade' wordt genoemd, die volledig vervuld is van de liefde van de Drie-eenheid, versnelt deze overwinning door de liefde van haar eigen Onbevlekte Hart met ons te delen ('Neem deze Vlam . . . Het is de Vlam van Liefde van mijn hart. Ontsteek je eigen hart ermee en geef het dan door aan anderen." - Het Spirituele Dagboek, Elizabeth Kindelmann, 13 april 1962 [hyperlink toevoegen].)

Ze wil deze liefde niet alleen in harten met geloof ontsteken, maar ook in harten vol haat, in harten die het geloof hebben verloren en in harten die nooit geloof hebben gehad, en door deze liefde alle mensen naar haar Zoon, Jezus, leiden. "Uiteindelijk zal Mijn Onbevlekt Hart zegevieren" - Mijn Onbevlekt Hart zal zegevieren. Fatima

En het is geen verrassing dat deze triomf tot stand komt doordat Genade Jezus, die de Vlam van Liefde is, aanwezig maakt in onze harten ("Je moet een schuilplaats zoeken voor mijn Vlam van Liefde, die Jezus Christus zelf is" -). Het Spirituele Dagboek, Elizabeth Kindelmann, 31 augustus 1962 [hyperlink toevoegen].)

Grootste uitstorting van genaden sinds het Woord vlees werd

Toen Maria, de moeder van Jezus, dit geschenk aan de Kerk gaf, beschreef ze het als de grootste uitstorting van genaden sinds het Woord vlees werd. Ze plaatst de liefde van haar Onbevlekt Hart op wonderbaarlijke wijze in onze harten als het effect van genade, zodat we door deze liefde zo met Jezus verenigd raken dat er geen plaats meer is voor Satan en zonde.

Zo verdrijven we de zonde uit ons leven - die moeilijke zonden die maar niet weg lijken te gaan. Zo verdrijven we de invloed van het kwaad uit onze families, onze gemeenschappen en onze landen. Dit is het doel van de Vlam van Liefde van het Onbevlekt Hart van Maria - om voor eens en voor altijd de invloed van het kwaad te breken door de werking van genade - door ons te vullen met zoveel liefde voor Jezus, de liefde van zijn eigen moeder, dat het kwaad verdreven wordt. Daar zijn we allemaal voor nodig!

Het is tijd! Het is tijd, eens en voor altijd, om het kwaad en de haat uit onze wereld te verdrijven. Het is tijd voor de triomf van het Onbevlekt Hart van Maria door haar Zoon, Jezus, die onze levens vult door de werking van genade. Er is iedereen voor nodig - niet slechts één gebedsgroep - iedereen, vervuld van genade, om dit te doen - om Satan voor eens en voor altijd te verdrijven. Daarom is de Vlam van Liefde voor iedereen - omdat Genade voor iedereen is.

Dus als je het zat bent om met dezelfde oude zonden te worstelen, dan is dit iets voor jou. Als je het zat bent om te zien hoe onze gezinnen worden aangevallen en onze kinderen worden vertrapt, dan is dit iets voor jou. Als je bezorgd bent dat het vuur van haat dat in de wereld brandt de wereld met waanzin vult, dan is dit iets voor jou. We kunnen hier iets aan doen en dat "iets" is genade - een leven van genade leiden door de Vlam van Liefde van het Onbevlekt Hart van Maria.

Dus kom, kom alsjeblieft. Leer over genade en ontvang deze liefde van het Onbevlekt Hart van onze Heilige Moeder in je hart. Wanneer deze liefde vol genade, de liefde van de Allerheiligste Drie-eenheid, de wereld vult, zal de wereld veranderen. Geloof in wonderen - het wonder van genade!

Vertel me meer

Voor eens en altijd een einde maken aan de invloed van het kwaad

De Vlam van Liefde van het Onbevlekt Hart van Maria is een groot geschenk dat Maria, de moeder van Jezus, op dit moment aan de hele wereld geeft om eens en voor altijd de invloed van het kwaad in de wereld te breken door de aanwezigheid van Jezus, haar Zoon. Daardoor zal ze een einde maken aan de haat, de woede, het geweld en de corruptie die ons bestaan bedreigen - het kwaad dat onze gezinnen verwoest, onze kinderen verwondt en onze harten vult met verdriet en angst.

Het is bedoeld voor alle mensen, niet voor één bepaalde groep mensen, omdat het kwaad uit elk hart verdreven moet worden om eindelijk vrede te kunnen hebben.

Zij wil de Vlam van Liefde van haar Onbevlekt Hart vol genade ontsteken in harten die vervuld zijn van helse haat, in hen wier "lampen zijn uitgegaan", d.w.z. zij die het geloof hebben verloren, zij die zelfs geen lamp hebben, d.w.z. zij die nooit geloof hebben gehad in haar Zoon, en zij wier lampen branden, d.w.z. zij die geloof hebben in haar Zoon. Door dit licht, als het effect van genade, zal zij alle mensen tot haar Zoon, de Vredevorst, brengen en het licht van Zijn aanwezigheid in alle harten zal Satan verblinden.

"Het zachte licht van mijn Vlam van Liefde zal oplichten en vuur verspreiden over de hele oppervlakte van de aarde. Satan, vernederd en gereduceerd tot machteloosheid, zal niet in staat zijn om zijn macht uit te oefenen." 27 november 1963

Hoe dit werkt

Maria, de Moeder van Jezus, is vol van genade - een van de slechts twee mensen die vol van genade worden genoemd - de andere is Jezus zelf. Genade is het woord dat we gebruiken om de kracht te beschrijven waarmee God op miraculeuze wijze onze natuur in de loop van de tijd transformeert van onze menselijke natuur naar Zijn goddelijke natuur zodat we kunnen denken, voelen, handelen en zijn zoals Hij is - de enige manier om een eeuwig duurzame levensstijl te leven die permanente vreugde en vrede brengt - een leven dat altijd liefde IS en niet alleen liefde DOET zolang er een reden is om lief te hebben.

Genade is het wonder dat het christendom mogelijk maakt en het tot een religie maakt die anders is dan alle andere. Christenen zijn geen christenen omdat ze de leer van Jezus Christus volgen. Andere religies kunnen de leer volgen van wijze en briljante leraren uit het verleden of wetten en voorschriften die door God zijn gegeven, maar christenen zijn christenen omdat Jezus letterlijk, niet figuurlijk, in hen leeft door de wonderbaarlijke werking van de Heilige Geest om niet alleen te veranderen wat we doen, maar wat we zijn. Deze genade trekt ons naar deze eenheid, voltooit deze eenheid en blijft deze eenheid doen groeien.

Maria, vol van genade, is in staat om meer lief te hebben dan enig ander geschapen wezen. Ze is zo volledig verenigd met Jezus als het effect van genade dat ze zegt dat de Vlam van Liefde van haar Onbevlekt Hart Jezus zelf is - een liefde die van God komt en ons verbindt met het leven en de natuur van God zelf. Het is deze liefde die zij op wonderbaarlijke wijze met alle mensen wil delen - om alle mensen ertoe te brengen zich met haar Zoon te verenigen en uiteindelijk, als het effect van genade, zo met Hem verenigd en vervuld te zijn van de Liefde die Hij is, dat er geen plaats meer is voor het kwaad. Bij haar wonderbaarlijke verschijning in Fatima noemde ze dit de Triomf van haar Onbevlekt Hart.

In de Vlam van Liefde van haar Onbevlekt Hart beloofde Maria de grootste uitstorting van genaden sinds Jezus op aarde rondliep. Wanneer Jezus in alle levens aanwezig is als het effect van genade, zullen de werken van de boze voor eens en voor altijd vernietigd worden. Dit is het doel van de Vlam van Liefde. "Deze priester begreep de essentiële boodschap, namelijk 'Satan verblinden'. Dit is het voornaamste en enige doel van de Vlam van Liefde van de Heilige Maagd. Zijzelf beloofde een uitstorting van genaden zo groot als niet eerder op aarde is gebeurd sinds het Woord vlees werd." 23 feb 1964 Ja, door Jezus aanwezig te laten zijn, worden de werken van de boze vernietigd: ¨Inderdaad is de Zoon van God geopenbaard om de werken van de duivel te vernietigen.¨ I Johannes 3:8 NABRE

Wat moet ik doen om het te ontvangen?

Wees bereid om het te ontvangen; zo eenvoudig is het. Het is een geschenk, genade, vrijelijk gegeven. Je hoeft nergens lid van te worden, nergens voor te bidden, niets te doen om dit geschenk te ontvangen, behalve bereid te zijn het te ontvangen.

Maar om het effectief te laten zijn, moeten we er, eens we het ontvangen hebben, op reageren! Anders is het niet effectief en verliezen we deze genade. Hoe ziet het antwoord er dan uit?

Als we dit grote vermogen ontvangen om meer lief te hebben dan ooit tevoren, een liefde vol genade, dan moeten we reageren op elke aansporing van die liefde om die liefde in daden om te zetten. Om dit te doen, moeten we begrijpen wat liefde is en de meesten van ons doen dat niet. Dit is een onderwerp dat veel groter is dan we hier kunnen bespreken, maar laten we een kort overzicht geven.

Er is ons een grote leugen over liefde verteld - dat liefde gaat over onze zelfontplooiing: we ontmoeten iemand, diegene geeft ons een geweldig gevoel, geeft ons een voldaan gevoel, en dat is liefde. Dat is niet de liefde waar we het over hebben. Deze liefde vol genade gaat over zelfopoffering, niet over zelfvervulling.

Er zijn maar twee doelen in het leven - of we leven voor onszelf of we leven voor de liefde. De meesten van ons leven, zonder het te beseffen, het grootste deel van hun leven voor zichzelf. Hoe kiezen we wat we eten? Wat we willen. Hoe kiezen we wat we dragen? Wat we willen dragen. Hoe geven we ons geld uit? Om het meeste voor het minste voor onszelf te krijgen, zelfs als dat de wederopstanding van slavernij in de wereld betekent. Hoe besteden we onze tijd? We doen wat we willen doen.

Liefde verandert dat allemaal. We vragen hoe we kunnen eten (of niet eten) omwille van anderen? Hoe kan ik me kleden voor anderen? Hoe kan ik mijn geld gebruiken voor anderen? Hoe kan ik mijn tijd gebruiken voor anderen? Dit is heel praktisch. Hoe kiezen we welke banaan we uit de tros nemen? De beste voor onszelf of laten we de beste voor anderen en nemen we de slechtste zodat anderen die niet hoeven te eten? Welk stukje toetje nemen we? Neemt de liefde altijd het kleinste stukje taart? Hoe rijden we of stappen we in de bus of trein? Leven we voor onszelf of voor de liefde?

Als ons hart nu gevuld is met deze buitengewone, wonderbaarlijke liefde, dan zal ons leven nu voortdurend gevuld zijn met daden van opofferende liefde. Dit is wat Jezus ons aan het kruis heeft laten zien - hoe ware liefde, de liefde van God, de liefde die Maria's Onbevlekt Hart vol van genade vult, eruit ziet: "De manier waarop wij de liefde hebben leren kennen, was dat hij zijn leven voor ons heeft afgelegd; zo zouden wij ons leven voor onze broeders moeten afleggen. Als iemand met wereldse middelen een broeder in nood ziet en hem mededogen weigert, hoe kan de liefde van God dan in hem blijven? Kinderen, laten we niet liefhebben in woord of spraak, maar in daad en waarheid." I Johannes 3:16-18 NABRE

Het antwoord op de grootste uitstorting van genaden sinds het Woord vlees werd, is de grootste uitstorting van opofferende liefde. We ontvangen dit geschenk uit vrije wil, maar dan moeten we er ook op reageren. Wanneer de wereld gevuld is met deze liefde, zal het kwaad verdreven worden. Dit is de liefde die we moeten helpen verspreiden om uiteindelijk vrede en het goede te brengen.

Wat moet ik doen om het te verspreiden?

Wij zijn niet degenen die deze wonderbaarlijke Vlam van Liefde in de harten van anderen ontsteken; dat doet Maria. Zij is het door wie God dit wonder van bekering bewerkt of, om de technische term te gebruiken, zij is het die deze genade bemiddelt. Maar wij hebben ook een rol te spelen. Wat is die rol?

Er staat een fascinerende passage in het dagboek van Elizabeth Kindelmann, de vrouw aan wie de Vlam van Liefde voor het eerst werd gegeven. Ze probeerde de Vlam van Liefde uit te leggen aan een priester die het niet begreep. Ze faalde jammerlijk - ze struikelde over haar woorden en kon het helemaal niet overbrengen. De volgende dag legde Maria uit waarom:

17 december 1962
De woorden van de Heilige Maagd werkten als verlichtende goedheid in mijn ziel. "Mijn dochtertje, waarom heb je je ingespannen, waarom heb je geprobeerd welsprekende woorden te spreken namens mijn Vlam van Liefde? Houd je functie - lijden - in gedachten en denk aan de woorden die mijn Heilige Zoon zei. Doorsta het lijden en breng voortdurend offers! Je lijden is niet tevergeefs, maar wie mijn Vlam van Liefde moet begrijpen en hoe is niet jouw zaak. Klein instrument, wees niet verbaasd dat je geen welsprekende woorden kon zeggen. Ik ben degene die handelt en ik ben degene die de Vlam van mijn Liefde aansteekt in de diepte van de harten.

Met andere woorden, wij doen ons deel en Maria doet haar deel. Wat is ons deel? Zoals ze hier beschrijft: opoffering - dat leven van opofferende liefde. Elders in het Dagboek staat ook dat we moeten bidden, verlangen en, waar mogelijk, werken, d.w.z. mensen laten weten van dit grote geschenk dat Maria wil geven.

In het dagboek dat deze vrouw ons naliet, zien we hoe Maria de liefdesvlam van haar Onbevlekt Hart aansteekt in hen die op hun sterfbed liggen als antwoord op onze offers. We zien hoe deze wordt ontstoken in kleine kinderen in antwoord op de gebeden van Elizabeth en haar verlangens dat zij dit geschenk zouden ontvangen. Jezus en Maria vertellen ons beiden dat de Vlam van Liefde zal branden in hen wier 'lampen zijn uitgegaan', d.w.z. zij die het geloof hebben verloren, en zij die niet eens een lamp hebben, d.w.z. zij die nooit geloof hebben gehad - allemaal in antwoord op onze offers - door deze opofferende liefde in actie te brengen.

Dus wij doen ons deel - gebed, opoffering, verlangen en arbeid - en Maria doet haar deel om de Vlam van Liefde van haar Onbevlekt Hart in alle harten te ontsteken.

Is er een devotie verbonden aan de vlam van de liefde?

Het doel van de Vlam van Liefde van het Onbevlekt Hart van Maria is niet om een nieuwe gebedsdevotie of nieuwe gebedsgroep te beginnen, hoewel we wel devotionele elementen en gebedsgroepen hebben en deze krachtig en belangrijk zijn. Er zijn slechts drie devotionele elementen in de Vlam van Liefde:

  • De meditatie over de vijf wonden
  • De vlam van liefde Wees gegroet Maria
  • Het Eenheidsgebed of Gebed van Eenheid met Jezus

Er zijn twee opvallende kenmerken van deze drie devotionele elementen. Ten eerste zijn het geen composities van vrome mensen in de Kerk. We hebben veel van zulke gebeden en ze zijn mooi en krachtig, maar deze drie devotionele elementen kwamen rechtstreeks van Jezus en Maria. Ten tweede, wanneer ze samen gebeden worden, onderwijzen ze eenvoudig en krachtig het Evangelie - geen graad in Theologie nodig! Ze zijn een manier om iedereen het evangelie te leren, elke keer dat ze gebeden worden. Laten we ze eens snel bekijken.

Meditatie over de Vijf Wonden

Zowel Jezus als Maria hebben hierom gevraagd. Er zijn in het verleden veel mooie meditaties geweest over de vijf wonden - van de heilige Claire van Assisi, van de Pallotijnen en anderen. Maar Maria was heel specifiek over hoe we in de Vlam van Liefde over deze wonden moeten mediteren, in het bijzonder moeten we "beginnen met vijf Kruistekenen, waarin jullie jezelf aanbieden aan de Eeuwige Vader door de Heilige Wonden van mijn Zoon". Met andere woorden, de manier om een acceptabel offer aan de Vader te zijn is door je aan te sluiten bij Jezus aan het kruis - liefhebben zoals Hij liefheeft. "Als iemand achter Mij aan wil komen, moet hij zichzelf verloochenen en dagelijks zijn kruis opnemen en Mij volgen." Lucas 9:23 NABRE "Wij hebben de liefde leren kennen doordat Hij zijn leven voor ons heeft afgelegd; zo zouden wij ook ons leven voor onze broeders moeten afleggen." Johannes 3:16-18 NABRE

We moeten liefhebben met de liefde van de Drie-eenheid zelf - de liefde waarmee God in alle eeuwigheid in zichzelf heeft liefgehad. Dit gebed dat we vervuld worden met de liefde van de Allerheiligste Drie-eenheid was het allerlaatste gebed dat Jezus bad voordat Hij naar Getsemane ging: "Dat de liefde waarmee u mij liefhad in hen moge zijn en ik in hen." Johannes 17:26 NABRE

Maar er is een probleem: we kunnen niet consequent op deze manier leven. Soms hebben we flitsen van Oorspronkelijke Gerechtigheid en ervaren we een werkelijk heilige en onbaatzuchtige liefde, maar meestal leven we voor onszelf in openlijk kwaad of met een goed en liefde die om onszelf heen gebouwd zijn in plaats van werkelijk heilige, onbaatzuchtige liefde. De enige manier waarop we elk moment van ons leven consequent op deze manier kunnen liefhebben zoals God dat doet, is door een wonder en dat wonder noemen we Genade. Dat brengt ons bij de Vlam van Liefde Weesgegroet Maria.

De vlam van liefde Wees gegroet Maria

Genade is alles. Zonder genade is er geen Kerk, geen verlossing, geen wonderbaarlijke transformatie in de goddelijke natuur zodat we kunnen denken, voelen en handelen zoals God dat doet. Daarom is Maria's belofte dat de Vlam van Liefde van haar Onbevlekt Hart de grootste uitstorting van genaden zou teweegbrengen sinds Jezus op aarde rondliep zo belangrijk. Genade is de enige uitweg uit de haat, woede, geweld en corruptie van onze wereld. Genade, waarvan het effect is dat Jezus aanwezig is in ons leven, is hoe Satans invloed voor eens en voor altijd uit alle harten verdreven zal worden. Genade is onze enige hoop en genade is al onze hoop.

Omdat genade zo belangrijk is in onze tijd - deze tijd van groot kwaad dat letterlijk ons bestaan bedreigt en onze families verwoest - omdat Maria wil dat we het belang benadrukken en deel hebben aan de kracht van genade, nam ze een gebed dat zo bekend is, het traditionele Weesgegroet, en voegde er een smeekbede om genade aan toe om een nieuw gebed te creëren - een gebed voor onze tijd - het Weesgegroet Vlam van Liefde met zijn krachtige smeekbede om genade:

Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u.
Gezegend ben jij onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van je schoot, Jezus.
Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars,
Verspreid het genade-effect van je Vlam van Liefde over de hele mensheid
Nu en in het uur van onze dood.

Laat ik ingaan op de algemene bezorgdheid dat dit een verandering is van het Weesgegroet. Hoewel het vaak op deze manier is uitgelegd, zijn de officiële documenten van de Beweging heel duidelijk dat dit geen verandering van het Weesgegroet is, maar een eigen gebed. "Hoewel het uitgaat van de traditionele tekst van het Weesgegroet, creëert het een nieuw gebed, maar het tast het originele gebed niet aan en vereist niet dat iemand het verandert" "We moeten opmerken dat het bidden van het Weesgegroet met de toevoeging noch een 'correctie van', noch een 'toevoeging aan' het origineel is, noch een of andere variant ervan, maar een zelfstandig gebed, onafhankelijk van het originele Ave Maria." Theologisch Onderzoek van het Spirituele Dagboek van de Vlam van Liefde, Dr. Zoltán Kovács, Paragraaf 6.6.2.

Maria heeft ons gevraagd te pleiten voor deze uitstorting van genade over de hele mensheid want dat is de enige manier waarop het kwaad eindelijk zal worden gebroken, haar Onbevlekt Hart zal triomferen en de hele wereld zal worden aangetrokken tot haar Goddelijke Zoon, Jezus, de Vredevorst. Daarom gaf ze ons dit gebed dat we gebruiken om de Rozenkrans van de Vlam van Liefde te vormen.

We zijn dus geroepen om lief te hebben zoals God liefheeft, maar we kunnen dit alleen doen door een wonder, het effect van genade. En het ultieme effect van genade is Jezus aanwezig maken, het Eenheidsgebed.

Het Eenheidsgebed

Hier is het verslag van Jezus die het Eenheidsgebed uitspreekt:

Toen vroeg de lieve Verlosser me om met Hem het gebed te bidden dat Zijn diepste verlangens uitdrukt:
Mogen onze voeten samen reizen,
Mogen onze handen zich in eenheid verzamelen,
Mogen onze harten eenstemmig kloppen,
Mogen onze zielen in harmonie zijn,
Mogen onze gedachten één zijn,
Mogen onze oren samen naar de stilte luisteren,
Mogen onze blikken diep tot elkaar doordringen,
Mogen onze lippen samen bidden om genade van de Eeuwige Vader.

Ik heb dit gebed helemaal tot het mijne gemaakt. De Heer mediteerde er vele malen met mij over en beweerde dat dit Zijn eeuwige verlangens zijn. Hij leerde mij dit gebed, zodat ik het op mijn beurt aan anderen zou leren. Laten we ons met al onze kracht en geest Zijn eeuwige gedachten en brandende verlangens eigen maken.
Daarna voegde de Heiland dit toe: Jezus: "Dit gebed is een instrument in jullie handen. Door met Mij samen te werken, zal Satan erdoor verblind worden; en door zijn blindheid zullen zielen niet in zonde worden geleid." 4 mei 1962

Wat een prachtige gedachte! We hebben inzicht in Jezus' diepste verlangens. In feite is dit Jezus' gebed tot ons en wij hebben het voorrecht om het naar Hem terug te zeggen - dit is wat wij ook willen.

In het Spirituele Dagboek van Elizabeth Kindelmann legt Jezus vaak de verschillende zinnen van dit gebed uit. Het is gemakkelijk om het verkeerd te begrijpen zonder zijn uitleg. Ten eerste is het geen gebed over onze eenheid met elkaar, maar eerder over onze eenheid met Hem.

Ten tweede is dit geen "Jezus en ik"-gebed. Als we bidden, "Mogen onze voeten samen reizen", dan vragen we Jezus niet om met ons mee te gaan naar de winkel, naar het werk, naar onze gelukkige plek, naar elk deel van ons leven. Jezus legt uit dat onze voeten samen naar Golgotha moeten reizen. Dit gebed is niet dat wij Jezus uitnodigen in ons leven, maar dat Jezus ons uitnodigt in het Zijne! Dit gaat over Jezus en ons die samenwerken voor de redding van zielen. Hij legt uit dat onze handen samen met de Zijne zielen moeten verzamelen. Hij legt uit dat al Zijn gedachten, Zijn diepste gevoelens voor zielen zijn. We smeken samen met Hem om genade omwille van anderen. Het gaat erom dat we ons aansluiten bij Jezus in Zijn leven van opoffering om zielen te winnen.

Ten slotte is het ten diepste eucharistisch. In het oorspronkelijke Hongaars spreekt Jezus niet over zielen, gedachten of blikken, maar eerder over ogen, geest en, letterlijk, onze ingewanden - de plek waar we onze diepste gevoelens voelen; het gaat allemaal over lichaamsdelen. Het gaat erom dat Jezus verbonden is met elk deel van ons lichaam. Herinner je onze bovenstaande discussie over hoe het christendom anders is; het is niet het volgen van Jezus; het is Jezus die letterlijk in ons leeft door de kracht van de Heilige Geest. Het Eenheidsgebed is niet alleen het hart van de Vlam van Liefde - het is het hart van het Christendom!

Het Evangelie

Daar hebben we, in drie devotionele elementen, het evangelie. We zijn geroepen om lief te hebben zoals God liefheeft - de Meditatie over de Vijf Wonden. We kunnen dit alleen doen door het wonder van Genade - de Vlam van Liefde Weesgegroet. Het uiteindelijke effect van Genade is om ons volledig één te maken met Jezus - het Eenheidsgebed. Wanneer Jezus aanwezig is, wordt Satan verdreven, verblind en worden zielen gered. Daar is het evangelie. We moedigen iedereen aan om de devotionele elementen in je persoonlijke gebedsleven op te nemen en ze mee naar huis te nemen naar je gezin.

Hoe raak ik meer betrokken?

Nou ... het lezen van deze webpagina is een goed begin! Dank je wel! We zien zes niveaus van betrokkenheid bij de Vlam van Liefde van het Onbevlekt Hart van Maria:

Ontvangen:

Ontvang het gewoon - geen eisen, geen voorwaarden, niets om lid van te worden, te bidden of te lezen. Het is een wonder, geen boek, gebedsdevotie of kennis. Accepteer eenvoudigweg het aanbod van onze Heilige Moeder om de liefde van haar eigen hart vol genade, de liefde die de liefde van de Allerheiligste Drie-eenheid is, in je hart te plaatsen. Het is voor iedereen!

Leef het:

Zodra we deze liefde ontvangen, moeten we op deze liefde reageren. Als jij iemand bent wiens geloof is uitgegaan of die nooit geloof heeft gehad en deze nieuwe liefde de weg naar verlossing verlicht, volg het dan! Handel!

Als jij iemand bent die zijn geloof beleeft en nu een sterkere aansporing tot liefde voelt terwijl deze liefde je hart vult, handel er dan naar! Als we de aansporing voelen van deze opofferende liefde, de liefde van God zoals die aan het kruis werd getoond en die het Onbevlekt Hart van Maria vervult en nu ons hart vervult, maar weigeren ernaar te handelen, dan wordt het nutteloos. Als we Jezus vragen ons te helpen lief te hebben zoals Hij, hoe zal Hij dat gebed dan beantwoorden? Door ons de gelegenheid te geven dat elke dag in duizend kleine dingen te doen. Dit is het wonder van een miljard kleine liefdesdaden die allemaal samen de wereld vullen met Jezus' aanwezigheid en het kwaad verdrijven als het effect van genade. We zeggen niet alleen onze gebeden, we moeten onze gebeden ook leven. Als Maria op wonderbaarlijke wijze jouw hart vult met de liefde van God die haar hart vol genade vult, reageer daar dan op. Dit is voor iedereen.

Bidden:

Voor degenen die de devotionele elementen kennen die we hierboven hebben besproken: maak ze deel van je persoonlijke gebedsleven. Ze zijn krachtig, hebben de kracht om Satan te verblinden, verkondigen het evangelie en beschrijven precies wat de wereld nu nodig heeft als de enige uitweg uit deze puinhoop - voor de liefde van God die mogelijk wordt gemaakt door de aanwezigheid van Jezus als het effect van genade om de hele mensheid te overspoelen om het kwaad voor eens en voor altijd te verdrijven.

Breng het naar huis:

Breng zowel het wonder van de Vlam van Liefde als de devotionele elementen ervan mee naar huis. De Vlam van Liefde is voor kinderen en voor gezinnen:
Op 8 augustus 1962 zei Maria: "Families worden uit elkaar gerukt en leven alsof de ziel niet onsterfelijk is. Met mijn Vlam van Liefde wil ik het huis weer tot leven brengen met liefde. Ik wil gezinnen die verstrooid zijn weer verenigen."

19 november 1962: "Er zijn veel koude gezinnen zoals het uwe in mijn land. Ik wil dat de Vlam van Liefde van mijn hart hen verwarmt en anderen ook."

Jezus toegevoegd op 17 januari 1964:

Door haar krachtige voorspraak heeft zij van Mij voor de gezinnen deze grote uitstorting van genade verkregen, die zij ook wil uitbreiden naar de hele wereld. Zoals zij zei: "Niets vergelijkbaars is er gebeurd sinds het Woord Vlees is geworden.
Ze legt de genezende kracht van haar moederlijke goedheid aan de wortel van het kwaad. Ze wil geen spectaculair wonder verrichten zoals dat gebeurt in de grote beroemde heiligdommen van de wereld, die tot grote bewondering leiden. Ze wil dat elk gezin een heiligdom is, een wonderbaarlijke plaats waar ze, in verbondenheid met jou, wonderen verricht in de diepte van de harten. Ze gaat van hart tot hart en legt de Vlam van Liefde van haar hart in jullie handen. Door jullie gebeden en offers zal het Satan, die over gezinnen wil heersen, verblinden.

We kunnen onze kinderen niet langer beschermen; er is te veel tegen hen. In plaats daarvan moeten we onze kinderen leren om actieve deelnemers te zijn in het leven van genade. Zij moeten degenen zijn die het kwaad verdrijven wanneer het hen confronteert. Deze liefde moet in hun hart branden. Het eerste waar Maria om vroeg toen ze de Vlam van Liefde gaf, was om heilige gezinsuren. De Vlam van Liefde is voor kinderen; breng hem mee naar huis!

Bidden in gemeenschap:

De Vlam van Liefde is voor iedereen; je hoeft je niet aan te sluiten bij een gebedsgroep of een gebed te zeggen. Maar voor degenen die de tijd hebben en de roeping voelen, is samen bidden krachtig en belangrijk. Je kunt deze website gebruiken om een fysiek of online Flame of Love gebedscenakel (gebedsbijeenkomst) te vinden dat voor jou geschikt is of om contact op te nemen met de Flame of Love Beweging bij jou in de buurt. Je kunt ook gebruik maken van de materialen die beschikbaar zijn op deze site en onze andere nationale websites om je eigen gebeds Cenakel te starten in je familie, huis of parochie.

Samen bidden is een manier om samen te werken om onze families, onze parochies, onze gemeenschappen en onze landen terug te winnen van de invloed van Satan.

Neem deel aan de beweging:

Voor degenen onder jullie die bijzonder ontroerd en geïnspireerd zijn door de Vlam van Liefde van het Onbevlekt Hart van Maria, verwelkomen we jullie om meer betrokken te raken bij de Beweging van de Vlam van Liefde. Het wonder van de Vlam van Liefde is veel groter dan de beweging van de Vlam van Liefde, maar er is een organisatie die als doel heeft Maria, de Moeder van Jezus, te helpen de Vlam van Liefde van haar Onbevlekt Hart over de hele wereld te ontsteken. Als je je geroepen en geïnspireerd voelt, gebruik dan onze contactpagina's om contact op te nemen met de Vlam van Liefde in jouw omgeving.

Hoe breng ik dit naar mijn parochie of kerk?

Het inschakelen van onze pastors is een krachtige manier om de Vlam van Liefde te verspreiden. Vergeet niet dat de Vlam van Liefde niet bedoeld is om een nieuwe gebedsgroep te beginnen voor slechts een paar mensen, maar voor iedereen. Het is aan een parochie of kerk gegeven om elke bediening, elke groep, elk gezin en elke persoon in genade en liefde te versterken. Pastors kunnen de Vlam van Liefde naar hun hele kudde brengen.

Onze pastors krijgen echter voortdurend dit soort verzoeken, dus denk alsjeblieft vanuit het perspectief van de pastor en over wat we kunnen geven in plaats van wat we willen. Hier zijn enkele richtlijnen:

  1. Als je geestelijken je kennen en vertrouwen, kun je ze misschien meteen benaderen.
  2. Als de deur op wonderbaarlijke wijze opengaat, ren er dan doorheen!
  3. De normale weg die we zien is om de Vlam van Liefde in eerste instantie privé te verspreiden onder familie, vrienden, buren en medeparochianen. Als het dan goede vruchten begint af te werpen, kunnen we onze pastors benaderen en met hen delen wat we hebben ervaren. Nu hebben ze een basis waarop ze een beslissing kunnen nemen - de goede vruchten die ze zien. Als ze het in hun parochies en kerken brengen, dan zien ze de goede vruchten die de Vlam van Liefde draagt en worden ze pleitbezorgers bij hun collega pastors en hun superieuren.

Als je ontdekt dat het tijd is om je pastor te benaderen, zorg er dan voor dat je geestelijk voorbereid bent, zodat je op de juiste manier kunt luisteren en reageren. Wees voorbereid met geschikte materialen; onze drukke pastors een boek van 400 pagina's geven om te lezen is misschien niet de beste aanpak! Je kunt op deze website materiaal vinden dat geschikt is voor een introductie aan pastors. Je kunt ook onze contactformulieren gebruiken om contact op te nemen met de Flame of Love leiders in jouw omgeving. Zij kunnen u helpen, materiaal en begeleiding geven en andere kerken in de omgeving die de Vlam van Liefde hebben omarmd met u delen.

Onthoud dat, als niemand naar een Flame of Love gebedscenakel komt, niemand zichzelf "Flame of Love" noemt en niemand ondersteuning biedt, maar allen vervuld zijn van deze grote uitstorting van genade en liefde, missie volbracht is! We hoeven niet groot te zijn of op te vallen. We hoeven alleen maar Jezus' Moeder, Maria, te helpen de Vlam van Liefde van haar hart te verspreiden om alle mensen naar haar Zoon te trekken.

Is het goedgekeurd?

De Vlam van Liefde van het Onbevlekt Hart van Maria is voor iedereen. Voor katholieken is de goedkeuring van de Kerk echter belangrijk om de gelovigen te beschermen tegen leringen en praktijken die in strijd zijn met het geloof. Het Spirituele Dagboek van Elizabeth Kindelmann, de vrouw aan wie dit grote geschenk voor het eerst werd gegeven, en de Beweging van de Vlam van Liefde van het Onbevlekt Hart van Maria werden onderworpen aan een meerjarig onderzoek door de plaatselijke gewone man in het bisdom van oorsprong, Esztergom-Boedapest. Op 6 juni 2009 verleende niemand minder dan Péter kardinaal Erdö, de primaat van heel Hongarije, een zeer gerespecteerde kardinaal en een van de meest vooraanstaande deskundigen van de Kerk op het gebied van het kerkelijk recht, zijn imprimatur aan het Spiritueel Dagboek en keurde de Beweging goed door haar op te richten als een particuliere vereniging van gelovigen met rechtspersoonlijkheid in het aartsbisdom Esztergom-Boedapest.

De beweging is aangemoedigd en heeft een apostolische zegen van het Vaticaan gekregen en is goedgekeurd en geprezen door vele bisschoppenconferenties, kardinalen, aartsbisschoppen en bisschoppen over de hele wereld. We noteren deze zodra we ervan horen. Zodra we onze goedkeuringen van over de hele wereld voldoende hebben gedocumenteerd en statuten hebben opgesteld die geschikt zijn om een wereldwijde organisatie te besturen, zullen we universele erkenning door de Heilige Stoel aanvragen als Internationale Associatie van Gelovigen.

Dit heeft echter alleen betrekking op het Apostolaat van de Vlam van Liefde. Het wonder dat de Moeder van Jezus verricht in de diepte van harten over de hele wereld, binnen en buiten de Kerk, gebeurt onafhankelijk van goedkeuringen. Haar authenticiteit wordt gevonden in de harten en levens die ze transformeert. "Het zal niet nodig zijn dit wonder te onderzoeken. Iedereen zal de authenticiteit ervan in zijn hart voelen. Wie het eenmaal gevoeld heeft, zal het aan anderen doorgeven omdat mijn genade in hen werkzaam zal zijn. Er is geen noodzaak voor authenticatie. Ik zal het zelf in iedere ziel authenticeren zodat allen de uitstorting van genade van mijn Vlam van Liefde herkennen." 19 okt 1962

Satan verblinden en zijn invloed voor eens en voor altijd verbreken in jouw leven, de levens van de mensen om je heen en de hele wereld door het wonder van de Vlam van Liefde van Maria's eigen Onbevlekt Hart vol van genade dat ons in intieme vereniging brengt met haar Zoon, Jezus, vereist niemands goedkeuring . . behalve die van jou. En dus zegt ze tegen jou: "Neem deze Vlam die ik je geef; het is de Vlam van Liefde van mijn hart. Steek er je eigen hart mee aan en geef het door." 13 april 1962