Cel: oślepić szatana
Płomień miłości Maryi
Wszystko zależy od łaski!

"Głównym i jedynym celem Płomienia Miłości Najświętszej Dziewicy jest "oślepić szatana". Ona sama obiecała wylanie łask tak wielkich, jakie nie miały miejsca na ziemi, odkąd Słowo stało się Ciałem". 23 lutego 1964

I Jana 3:8: Syn Boży objawił się w tym celu, aby zniszczyć dzieła diabła. (NASB)

Płomień miłości Maryi
Ślepota szatana oznacza
Płomień miłości Maryi
Wszystko zależy od łaski!

Jezus: "Zaślepienie szatana oznacza powszechny triumf Mojego Boskiego Serca, wyzwolenie dusz i otwarcie drogi do zbawienia w jego najpełniejszym wymiarze". 13-14 listopada 1964

Hebr. 2:14-15, aby przez śmierć [Jezus] uczynił bezsilnym tego, który ma władzę nad śmiercią, to jest diabła, i aby uwolnił tych, którzy przez strach przed śmiercią podlegali niewoli przez całe życie. (NASB)

Płomień miłości Maryi
Czas łaski
Płomień miłości Maryi
Wszystko zależy od łaski!

Maryja: "Nigdy nie było takiego czasu łaski, odkąd Słowo stało się Ciałem". 3 września 1962 r.

Płomień miłości Maryi
No Greater Movement
Płomień miłości Maryi
Wszystko zależy od łaski!

Maryja: "Zapewniam cię, Mój maleńki, że nigdy przedtem nie oddałam w twoje ręce tak potężnej siły łaski, gorejącego płomienia miłości Mojego Serca. Odkąd Słowo stało się Ciałem, nie podjęłam większego ruchu niż Płomień Miłości Mojego Serca, który pędzi do ciebie". 1 sierpnia 1962

Płomień miłości Maryi
Nic takiego wcześniej nie było
Płomień miłości Maryi
Wszystko zależy od łaski!

Maryja: "Moja miłość, która się rozprzestrzenia, pokona satanistyczną nienawiść, która zanieczyszcza świat, aby jak największa liczba dusz została ocalona od potępienia. Potwierdzam, że nigdy wcześniej nie było czegoś takiego. To jest mój największy cud, jakiego dokonuję dla wszystkich". 19 października 1962

Płomień miłości Maryi
Każda rodzina
Płomień miłości Maryi
Wszystko zależy od łaski!

Jezus: "Ona [Maryja] nie chciała dokonać spektakularnego cudu, jak to się dzieje w wielkich, sławnych sanktuariach świata, budząc wielki podziw. Ona chce, aby każda rodzina była sanktuarium, cudownym miejscem, gdzie w jedności z wami czyni cuda w głębi serc". 17 stycznia 1964

Płomień miłości Maryi
Największy cud
Płomień miłości Maryi
Wszystko zależy od łaski!

Mary: "Potwierdzam, że nigdy wcześniej nie było czegoś takiego. To jest mój największy cud, jakiego dokonuję dla wszystkich". 19 października 1962

Płomień miłości Maryi
Nic porównywalnego
Płomień miłości Maryi
Wszystko zależy od łaski!

Jezus: "Przez swoje [Maryi] potężne wstawiennictwo uzyskała ode Mnie dla rodzin ten wielki wylew łaski, który chce również rozszerzyć na cały świat. Jak powiedziała: "Nic porównywalnego z tym nie wydarzyło się, odkąd Słowo stało się Ciałem"". 17 stycznia 1964

Płomień miłości Maryi
Piękny promień świtu
Płomień miłości Maryi
Wszystko zależy od łaski!

Maryja: "A ja, piękny promień jutrzenki, oślepię szatana. Uwolnię ten świat zaciemniony nienawiścią i skażony siarczystą i parującą lawą szatana" 19 maja 1963 r.

Płomień miłości Maryi
Uwolnij świat od potępienia
Płomień miłości Maryi
Wszystko zależy od łaski!

Maryja: "Zaufaj wreszcie mojej macierzyńskiej mocy, przez którą oślepię szatana i uwolnię świat od potępienia". 23-24 października 1963 r.

Płomień miłości Maryi

Co to jest?

Płomień Miłości to potężny Ruch Łaski, który ogarnia Kościół i cały świat. Nie jest to nowa grupa modlitewna ani nabożeństwo, ale raczej dar, który ma wzmocnić każdą służbę, każdą rodzinę, każdego chrześcijanina, każdą osobę w Łasce - aby zalać całą ludzkość efektem Łaski. Płomień Miłości jest dla każdego.

Celem Płomienia Miłości Niepokalanego Serca Maryi jest "oślepianie szatana" - Jeden z głównych powodów, dla których Jezus przyszedł: Syn Boży został objawiony, aby zniszczyć dzieła diabła - I Jana 3:8 (NABRE)

Jezus opisał oślepienie szatana w ten sposób: "Współpracując ze Mną, szatan będzie przez to oślepiony; a z powodu jego ślepoty dusze nie będą prowadzone do grzechu." - Dziennik duchowy, Elizabeth Kindelmann, 4 maja 1962 [dodaj hiperłącze]

To ostateczne zwycięstwo, polegające na wyparciu wpływu szatana, dokonuje się poprzez miłość ale nie jakąkolwiek miłością - ofiarną miłością Jezusa ("miłujcie się wzajemnie tak jak kocham ciebie" - Jana 15:12 (NABRE)), miłość, która jest Trójcą Przenajświętszą (Jana 17:26), która jest cudownie wlana w nas przez Ducha Świętego (Rzymian 5:5) jako skutek Łaski (Efezjan 2:8-10) i zademonstrowana na Krzyżu (Jana 3:16).

Maryja, Matka Jezusa i jedyna osoba poza Jezusem nazywana "pełną łaski", która jest całkowicie wypełniona miłością Trójcy Świętej, przyspiesza to zwycięstwo, dzieląc się z nami miłością swojego Niepokalanego Serca ("Weź ten Płomień... . To jest Płomień Miłości Mojego Serca. Rozpal nim swoje serce, a następnie przekaż go innym". - Dziennik duchowy, Elizabeth Kindelmann, 13 kwietnia 1962 [dodaj hiperłącze])

Ona pragnie rozpalić tę miłość nie tylko w sercach wierzących, ale także w sercach przepełnionych nienawiścią, w sercach, które utraciły wiarę i w sercach, które nigdy jej nie miały, i przez tę miłość doprowadzić wszystkich ludzi do Jej Syna, Jezusa. "Na koniec Moje Niepokalane Serce zatriumfuje" - powiedział Jezus. Fatima

I nic dziwnego, że ten triumf dokonuje się dzięki Łasce, która sprawia, że Jezus, który jest Płomieniem Miłości, staje się obecny w naszych sercach ("Musicie szukać schronienia dla mojego Płomienia Miłości, którym jest sam Jezus Chrystus" - przyp. tłum. Dziennik duchowy, Elizabeth Kindelmann, 31 sierpnia 1962 [dodaj hiperłącze])

Największy wylew łask od czasu, gdy Słowo stało się ciałem

Przekazując ten dar Kościołowi, Maryja, Matka Jezusa, określiła go jako największe wylanie łask od czasu, gdy Słowo stało się Ciałem. Ona w cudowny sposób umieszcza samą miłość swego Niepokalanego Serca w naszych sercach jako efekt łaski, tak że stajemy się tak zjednoczeni z Jezusem poprzez tę miłość, że nie ma już miejsca dla szatana i grzechu.

W ten sposób wypędzamy grzech z naszego życia - te trudne grzechy, które wydają się nigdy nie znikać. W ten sposób usuwamy wpływ zła z naszych rodzin, społeczności i krajów. Taki jest cel Płomienia Miłości Niepokalanego Serca Maryi - raz na zawsze przełamać wpływ zła poprzez działanie łaski - napełniając nas taką miłością do Jezusa, miłością Jego własnej Matki, aby zło zostało wypędzone. Potrzeba do tego nas wszystkich!

Nadszedł czas! Nadszedł czas, aby raz na zawsze wypędzić zło i nienawiść z naszego świata. Nadszedł czas na triumf Niepokalanego Serca Maryi przez Jej Syna, Jezusa, wypełniającego nasze życie działaniem łaski. Potrzeba do tego wszystkich - nie tylko jednej grupy modlitewnej - wszystkich napełnionych łaską, aby raz na zawsze wypędzić szatana. To dlatego Płomień Miłości jest dla wszystkich - ponieważ Łaska jest dla wszystkich.

Tak więc, jeśli jesteś zmęczony zmaganiem się z tymi samymi starymi grzechami, to jest to dla ciebie. Jeśli jesteś zmęczony patrzeniem, jak nasze rodziny są atakowane, a nasze dzieci deptane, to jest to dla ciebie. Jeśli martwisz się, że ogień nienawiści płonący na świecie wypełnia świat szaleństwem, to jest to dla ciebie. Możemy coś z tym zrobić, a tym "czymś" jest łaska - życie łaską poprzez Płomień Miłości Niepokalanego Serca Maryi.

Więc przyjdź, proszę przyjdź. Dowiedz się o łasce i przyjmij tę miłość Niepokalanego Serca naszej Błogosławionej Matki do swojego serca. Kiedy ta miłość pełna łaski, miłość Trójcy Przenajświętszej, wypełni świat, świat się zmieni. Uwierz w cud - cud Łaski!

Powiedz mi więcej

Zakończenie wpływu zła raz na zawsze

Płomień Miłości Niepokalanego Serca Maryi jest wielkim darem Maryi, Matki Jezusa, dla całego świata w tym czasie, aby raz na zawsze przełamać wpływ zła na świecie poprzez obecność Jezusa, Jej Syna. Dzięki temu położy kres nienawiści, gniewowi, przemocy i korupcji, które zagrażają naszemu istnieniu - złu, które niszczy nasze rodziny, rani nasze dzieci i napełnia nasze serca niepokojem i lękiem.

Jest on przeznaczony dla wszystkich ludzi, a nie dla jednej grupy, ponieważ zło musi zostać wypędzone z każdego serca, aby w końcu zapanował pokój.

Ona pragnie zapalić Płomień Miłości swego Niepokalanego Serca pełen łaski w sercach przepełnionych piekielną nienawiścią, w tych, których "lampy zgasły", czyli w tych, którzy utracili wiarę, w tych, którzy nie mają nawet lampy, czyli w tych, którzy nigdy nie mieli wiary w Jej Syna, i w tych, których lampy są zapalone, czyli w tych, którzy mają wiarę w Jej Syna. Przez to światło, jako skutek łaski, przyprowadzi wszystkich ludzi do swego Syna, Księcia Pokoju, a światło Jego obecności we wszystkich sercach oślepi szatana.

"Miękkie światło Mojego Płomienia Miłości zapłonie, rozprzestrzeniając ogień na całej powierzchni ziemi. Szatan, upokorzony i zredukowany do bezsilności, nie będzie w stanie sprawować swojej władzy". 27 listopada 1963

Jak to działa

Maryja, Matka Jezusa, jest pełna łaski - jedna z zaledwie dwóch osób nazywanych pełnymi łaski - drugą jest sam Jezus. Łaska to słowo, którego używamy do opisania mocy, dzięki której Bóg w cudowny sposób przekształca naszą naturę z naszej ludzkiej natury w swoją boską naturę, abyśmy mogli myśleć, czuć, działać i być takimi, jakimi On jest - jedyny sposób na prowadzenie wiecznie zrównoważonego stylu życia, który przynosi trwałą radość i pokój - życie, które zawsze JEST miłością, a nie tylko CZYNI miłość, o ile istnieje powód do kochania.

Łaska jest cudem, który sprawia, że chrześcijaństwo staje się religią niepodobną do żadnej innej. Chrześcijanie nie są chrześcijanami dlatego, że podążają za naukami Jezusa Chrystusa. Inne religie mogą podążać za naukami mądrych i błyskotliwych nauczycieli z przeszłości lub prawami i nakazami danymi przez Boga, ale chrześcijanie są chrześcijanami, ponieważ Jezus dosłownie, a nie w przenośni, żyje w nich poprzez cudowne działanie Ducha Świętego, aby zmienić nie tylko to, co robimy, ale także to, kim jesteśmy. Ta łaska przyciąga nas do tego zjednoczenia, pochłania to zjednoczenie i nadal je rozwija.

Maryja, pełna łaski, jest w stanie kochać bardziej niż jakakolwiek inna stworzona istota. Jest tak w pełni zjednoczona z Jezusem jako efekt łaski, że mówi, iż Płomieniem Miłości Jej Niepokalanego Serca jest sam Jezus - miłość, która pochodzi od Boga i wiąże nas z samym życiem i naturą Boga. To właśnie tą miłością pragnie w cudowny sposób dzielić się ze wszystkimi ludźmi - aby przyciągnąć wszystkich ludzi do zjednoczenia z Jej Synem i ostatecznie, jako efekt łaski, być tak zjednoczonym z Nim i wypełnionym Miłością, którą On jest, że nie ma już miejsca na zło. Podczas cudownego objawienia w Fatimie nazwała to Triumfem Jej Niepokalanego Serca.

W Płomieniu Miłości swego Niepokalanego Serca Maryja obiecała największe wylanie łask, odkąd Jezus chodził po ziemi. Kiedy Jezus będzie obecny we wszystkich życiach jako efekt łaski, dzieła złego zostaną zniszczone raz na zawsze. Taki jest cel Płomienia Miłości. "Ten kapłan zrozumiał zasadnicze przesłanie, którym jest 'oślepić szatana'. Jest to główny i jedyny cel Płomienia Miłości Najświętszej Dziewicy. Ona sama obiecała wylanie łask tak wielkich, jakie nie miały miejsca na ziemi, odkąd Słowo stało się Ciałem". 23 lutego 1964 r. Tak, czyniąc Jezusa obecnym, dzieła złego zostają zniszczone: ¨Zaprawdę, Syn Boży został objawiony, aby zniszczyć dzieła diabła ¨ (I Jana 3:8 NABRE).

Co zrobić, aby ją otrzymać?

Bądź gotów go przyjąć; to takie proste. Jest to dar, łaska, darmo dana. Nie musisz do niczego dołączać, modlić się, robić czegokolwiek, by otrzymać ten dar, poza chęcią jego przyjęcia.

Jednakże, aby była ona skuteczna, po jej otrzymaniu musimy na nią odpowiedzieć! W przeciwnym razie jest ona nieskuteczna i tracimy tę łaskę. Jak więc wygląda odpowiedź?

Jeśli otrzymamy tę wielką zdolność do kochania bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, miłość pełną łaski, musimy odpowiedzieć na każde wezwanie tej miłości, aby wprowadzić ją w czyn. Aby to zrobić, musimy zrozumieć, czym jest miłość, a większość z nas tego nie rozumie. Jest to temat o wiele obszerniejszy niż możemy tutaj omówić, ale zróbmy krótki przegląd.

Wmówiono nam wielkie kłamstwo na temat miłości - że w miłości chodzi o naszą samorealizację: spotykamy kogoś, ta osoba sprawia, że czujemy się wspaniale, czujemy się spełnieni i to jest miłość. Nie o takiej miłości mówimy. Ta miłość pełna łaski polega na poświęceniu siebie, a nie na samorealizacji.

W życiu są tylko dwa cele - albo żyjemy dla siebie, albo dla miłości. Większość z nas, nawet nie zdając sobie z tego sprawy, przez większość życia żyje dla siebie. Jak wybieramy, co jeść? To, czego chcemy. Jak wybieramy, w co się ubrać? To, co chcemy nosić. Jak decydujemy się wydawać pieniądze? Aby uzyskać jak najwięcej za jak najmniej dla siebie, nawet jeśli oznacza to zmartwychwstanie niewolnictwa na świecie. Jak decydujemy się spędzać nasz czas? Robimy to, co chcemy robić.

Miłość to wszystko zmienia. Pytamy, jak możemy jeść (lub nie jeść) dla dobra innych? Jak mogę ubierać się dla innych? Jak mogę wykorzystać swoje pieniądze dla dobra innych? Jak mogę wykorzystać swój czas dla innych? Jest to bardzo praktyczne. Jak wybieramy banana z kiści? Najlepszego dla siebie czy najlepszego dla innych, a najgorszego, by inni nie musieli go jeść? Który kawałek deseru bierzemy? Miłość zawsze bierze najmniejszy kawałek ciasta? Jak prowadzimy samochód, wsiadamy do autobusu lub pociągu? Żyjemy dla siebie czy dla miłości?

Jeśli nasze serca są teraz wypełnione tą niezwykłą, cudowną miłością, nasze życie będzie teraz nieustannie wypełnione aktami ofiarnej miłości. To właśnie pokazał nam Jezus na krzyżu - jak wygląda prawdziwa miłość, miłość Boga, miłość, która wypełnia łaską Niepokalane Serce Maryi: "Poznaliśmy miłość przez to, że On oddał za nas życie swoje; tak i my winniśmy oddawać życie za braci. Jeśli ktoś, kto ma światowe środki, widzi brata w potrzebie i odmawia mu współczucia, jak może pozostać w nim miłość Boga? Dzieci, nie miłujmy słowem ani mową, ale czynem i prawdą". I Jana 3:16-18 NABRE

Odpowiedzią na największe wylanie łask od czasu, gdy Słowo stało się ciałem, jest największe wylanie ofiarnej miłości. Otrzymujemy ten dar za darmo, ale musimy na niego odpowiedzieć. Kiedy świat wypełni się tą miłością, zło zostanie wypędzone. Jest to miłość, którą musimy pomóc szerzyć, aby ostatecznie przynieść pokój i dobro.

Co zrobić, aby go rozprzestrzenić?

To nie my zapalamy ten cudowny Płomień Miłości w sercach innych ludzi; czyni to Maryja. To przez Nią Bóg dokonuje tego cudu nawrócenia lub, używając technicznego terminu, to Ona pośredniczy w tej łasce. Ale my mamy swoją rolę do odegrania. Jaka jest ta rola?

W pamiętniku Elizabeth Kindelmann, kobiety, której po raz pierwszy przekazano Płomień Miłości, znajduje się fascynujący fragment. Próbowała wyjaśnić Płomień Miłości księdzu, który go nie rozumiał. Poniosła sromotną porażkę - gubiła się w słowach i nie była w stanie w ogóle tego przekazać. Następnego dnia Maryja wyjaśniła dlaczego:

17 grudnia 1962 r.
Słowa Najświętszej Dziewicy działały w mojej duszy jak oświecająca dobroć. "Moja mała córeczko, dlaczego się wysilałaś, dlaczego próbowałaś wypowiadać wymowne słowa w imieniu Mojego Płomienia Miłości? Pamiętaj o swojej funkcji - cierpieniu - i pamiętaj o słowach, które powiedział Mój Święty Syn. Znoście cierpienie i przynoście nieustanne ofiary! Twoje cierpienia nie są daremne, ale kto ma zrozumieć mój Płomień Miłości i jak, to nie twoja sprawa. Mały instrumencie, nie dziw się, że nie potrafisz wypowiedzieć wymownych słów. Ja jestem tym, który działa i Ja jestem tym, który rozpala Płomień Mojej Miłości w głębi serc.

Innymi słowy, my wykonujemy naszą część, a Maryja wykonuje swoją część. Jaka jest nasza część? Jak opisuje tutaj: poświęcenie - życie ofiarną miłością. W innym miejscu Dzienniczka czytamy również, że mamy się modlić, pragnąć i, jeśli to możliwe, pracować, tj. informować ludzi o tym wielkim darze, który Maryja chce dać.

W Dzienniczku, który zostawiła nam ta kobieta, widzimy, jak Maryja zapala Płomień Miłości swego Niepokalanego Serca w tych, którzy leżą na łożu śmierci w odpowiedzi na nasze ofiary. Widzimy, jak zapala go w małych dzieciach w odpowiedzi na modlitwy Elżbiety i jej pragnienia, aby otrzymały ten dar. Zarówno Jezus, jak i Maryja mówią nam, że Płomień Miłości zapali się w tych, których "lampy zgasły", tj. w tych, którzy utracili wiarę, oraz w tych, którzy nawet nie mają lampy, tj. w tych, którzy nigdy nie mieli wiary - wszystko to w odpowiedzi na nasze poświęcenie - wprowadzając tę ofiarną miłość w czyn.

Wykonujemy więc naszą część - modlitwę, poświęcenie, pragnienie i pracę - a Maryja wykonuje swoją część, aby rozpalić Płomień Miłości Jej Niepokalanego Serca we wszystkich sercach.

Czy istnieje nabożeństwo związane z Płomieniem Miłości?

Celem Płomienia Miłości Niepokalanego Serca Maryi nie jest rozpoczęcie nowego nabożeństwa modlitewnego lub nowej grupy modlitewnej, chociaż mamy elementy nabożeństwa i grupy modlitewne, które są potężne i ważne. W Płomieniu Miłości są tylko trzy elementy nabożeństwa:

  • Medytacja nad pięcioma ranami
  • Płomień miłości Zdrowaś Maryjo
  • Modlitwa Jedności lub Modlitwa Zjednoczenia z Jezusem

Istnieją dwie uderzające cechy tych trzech elementów pobożności. Po pierwsze, nie są to kompozycje pobożnych ludzi w Kościele. Mamy wiele takich modlitw i są one piękne i potężne, ale te trzy nabożeństwa pochodzą bezpośrednio od Jezusa i Maryi. Po drugie, odmawiane razem, po prostu i z mocą nauczają Ewangelii - nie potrzeba do tego żadnego dyplomu z teologii! Są sposobem na nauczanie Ewangelii każdego, kto się nimi modli. Przyjrzyjmy się szybko każdemu z nich.

Medytacja nad pięcioma ranami

Prosił o to zarówno Jezus, jak i Maryja. W przeszłości było wiele pięknych medytacji nad pięcioma ranami - od świętej Klary z Asyżu, od Pallotynów i innych. Ale Maryja była bardzo konkretna co do tego, jak mamy medytować nad tymi ranami w Płomieniu Miłości, a konkretnie, mamy "zacząć od pięciu Znaków Krzyża, podczas których ofiarujecie się Ojcu Przedwiecznemu poprzez Święte Rany mojego Syna". Innymi słowy, sposobem na bycie przyjemną ofiarą dla Ojca jest dołączenie do Jezusa na Krzyżu - kochając tak, jak On kocha. "Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje". Łukasza 9:23 NABRE "Miłość poznaliśmy po tym, że On życie swoje oddał za nas; tak i my winniśmy życie swoje oddawać za braci." I Jana 3:16-18 NABRE

Musimy kochać samą miłością Trójcy Świętej - miłością, którą Bóg kocha w sobie przez całą wieczność. Modlitwa o napełnienie nas miłością Trójcy Przenajświętszej była ostatnią modlitwą Jezusa przed udaniem się do Getsemane: "Aby miłość, którą mnie umiłowałeś, w nich była, a ja w nich". Jana 17:26 NABRE

Jest jednak pewien problem: nie możemy żyć w ten sposób konsekwentnie. Czasami mamy przebłyski Pierwotnej Sprawiedliwości i doświadczamy prawdziwie świętej i bezinteresownej miłości, ale przez większość czasu żyjemy dla samych siebie, albo w jawnym złu, albo w dobru i miłości, które są zbudowane wokół nas samych, a nie w prawdziwie świętej, bezinteresownej miłości. Jedynym sposobem, w jaki możemy konsekwentnie kochać w ten sposób w każdej chwili naszego życia, tak jak czyni to Bóg, jest cud, który nazywamy Łaską. To prowadzi nas do Zdrowaś Maryjo, Płomienia Miłości.

Płomień miłości Zdrowaś Maryjo

Łaska jest wszystkim. Bez łaski nie ma Kościoła, nie ma zbawienia, nie ma cudownej przemiany w boską naturę, abyśmy mogli myśleć, czuć i działać jak Bóg. Dlatego tak ważna jest obietnica Maryi, że Płomień Miłości Jej Niepokalanego Serca przyniesie największe wylanie łask od czasu, gdy Jezus chodził po ziemi. Łaska jest jedyną drogą wyjścia z nienawiści, gniewu, przemocy i zepsucia naszego świata. Łaska, której skutkiem jest uczynienie Jezusa obecnym w naszym życiu, jest sposobem, w jaki wpływ szatana zostanie raz na zawsze wyparty ze wszystkich serc. Łaska jest naszą jedyną nadzieją i łaska jest naszą wszelką nadzieją.

Ponieważ łaska jest tak ważna w naszych czasach - w czasach wielkiego zła, które dosłownie zagraża naszemu istnieniu i sieje spustoszenie w naszych rodzinach - ponieważ Maryja chce, abyśmy podkreślili znaczenie i uczestniczyli w mocy łaski, wzięła modlitwę, która jest tak dobrze znana, tradycyjne Zdrowaś Maryjo, i dodała prośbę o łaskę, aby stworzyć nową modlitwę - modlitwę na nasze czasy - Zdrowaś Maryjo z Płomieniem Miłości z jej potężną prośbą o łaskę:

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna. Pan jest z tobą.
Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
Rozprzestrzeniaj efekt łaski swojego Płomienia Miłości na całą ludzkość.
Teraz i w godzinie naszej śmierci.

Pozwolę sobie odnieść się do powszechnej obawy, że jest to zmiana Zdrowaś Maryjo. Chociaż często tłumaczono to w ten sposób, oficjalne dokumenty Ruchu są bardzo jasne, że nie jest to zmiana Zdrowaś Maryjo, ale jego własna modlitwa. "Nawet jeśli zaczyna się od tradycyjnego tekstu Zdrowaś Maryjo, tworzy nową modlitwę, ale nie wpływa na oryginalną modlitwę i nie wymaga od nikogo jej zmiany" "Musimy zaznaczyć, że odmawianie Zdrowaś Maryjo z dodatkiem nie jest ani "poprawką", ani "dodatkiem" do oryginału, ani jakimś jego wariantem, ale samowystarczalną modlitwą, niezależną od oryginalnego Ave Maria". The Theological Examination Of The Spiritual Diary Of The Flame Of Love, dr Zoltán Kovács, sekcja 6.6.2.

Maryja poprosiła nas, abyśmy błagali o to wylanie łaski na całą ludzkość, ponieważ tylko w ten sposób zło zostanie ostatecznie złamane, Jej Niepokalane Serce zatriumfuje, a cały świat zostanie przyciągnięty do Jej Boskiego Syna, Jezusa, Księcia Pokoju. Dlatego dała nam tę modlitwę, którą następnie wykorzystujemy do stworzenia Różańca Płomienia Miłości.

Jesteśmy więc wezwani do kochania tak, jak kocha Bóg, ale możemy to zrobić tylko dzięki cudowi, efektowi łaski. A ostatecznym skutkiem łaski jest uczynienie Jezusa obecnym, Modlitwa o Jedność.

Modlitwa Jedności

Oto relacja o tym, jak Jezus odmawia Modlitwę Jedności:

Wtedy słodki Odkupiciel poprosił mnie, abym modlił się z Nim modlitwą, która wyraża Jego najgłębsze pragnienia:
Niech nasze stopy podróżują razem,
Niech nasze ręce zjednoczą się w jedności,
Niech nasze serca biją zgodnie,
Niech nasze dusze będą w harmonii,
Niech nasze myśli będą jednością,
Niech nasze uszy razem słuchają ciszy,
Niech nasze spojrzenia głęboko się przenikają,
Niech nasze usta modlą się razem, aby uzyskać miłosierdzie od Ojca Przedwiecznego.

Uczyniłem tę modlitwę całkowicie moją. Pan rozważał ją ze mną wiele razy, zapewniając, że są to Jego odwieczne pragnienia. Nauczył mnie tej modlitwy, abym ja z kolei uczył jej innych. Z całej naszej siły i umysłu uczyńmy naszymi Jego wieczne myśli i palące pragnienia.
Następnie Zbawiciel dodał to: Jezus: "Ta modlitwa jest narzędziem w waszych rękach. Współpracując ze Mną, szatan zostanie przez nią oślepiony, a z powodu jego zaślepienia dusze nie zostaną doprowadzone do grzechu". 4 maja 1962

Cóż za piękna myśl! Mamy wgląd w najgłębsze pragnienia Jezusa. W efekcie jest to modlitwa Jezusa skierowana do nas, a my mamy przywilej powtórzenia Mu jej - my też tego chcemy.

W Dzienniku duchowym Elżbiety Kindelmann Jezus często wyjaśnia różne zwroty tej modlitwy. Bez Jego wyjaśnień łatwo o nieporozumienia. Po pierwsze, nie jest to modlitwa o naszej jedności ze sobą nawzajem, ale raczej o naszej jedności z Nim.

Po drugie, nie jest to modlitwa "Jezus i ja". Kiedy modlimy się: "Niech nasze stopy wędrują razem", nie prosimy Jezusa, aby poszedł z nami do sklepu, do pracy, do naszego szczęśliwego miejsca, do każdej części naszego życia. Jezus wyjaśnia, że nasze stopy muszą iść razem na Kalwarię. W tej modlitwie to nie my zapraszamy Jezusa do naszego życia, ale Jezus zaprasza nas do swojego! Chodzi o to, że Jezus i my pracujemy razem dla zbawienia dusz. On wyjaśnia, że nasze ręce wraz z Jego muszą zbierać dusze. Wyjaśnia, że Jego każda myśl, Jego najgłębsze uczucia są dla dusz. Razem z Nim błagamy o miłosierdzie dla dobra innych. Chodzi o to, by przyłączyć się do Jezusa w Jego życiu ofiary, by zdobyć dusze.

Wreszcie, jest głęboko eucharystyczna. W oryginale węgierskim Jezus nie mówi o duszach, myślach czy spojrzeniach, ale raczej o oczach, umysłach i dosłownie o naszych jelitach - miejscu, w którym odczuwamy nasze najgłębsze uczucia; chodzi o części ciała. Chodzi o to, że Jezus jest zjednoczony z każdą częścią naszego ciała. Przypomnijmy sobie naszą powyższą dyskusję o tym, czym różni się chrześcijaństwo; to nie jest podążanie za Jezusem; to Jezus dosłownie żyjący w nas mocą Ducha Świętego. Modlitwa Jedności to nie tylko serce Płomienia Miłości - to serce chrześcijaństwa!

Ewangelia

Tam, w trzech elementach nabożeństwa, mamy Ewangelię. Jesteśmy wezwani, by kochać tak, jak kocha Bóg - Medytacja o Pięciu Ranach. Możemy to czynić tylko dzięki cudowi łaski - Zdrowaś Maryjo, Płomieniu Miłości. Ostatecznym efektem łaski jest uczynienie nas całkowicie jednością z Jezusem - Modlitwa Jedności. Kiedy Jezus jest obecny, szatan zostaje wypędzony, zaślepiony, a dusze zbawione. To jest ewangelia. Zachęcamy wszystkich do włączenia elementów nabożeństwa do osobistego życia modlitewnego i przekazania ich swoim rodzinom.

Jak mogę się bardziej zaangażować?

Czytanie tej strony to dobry początek! Dziękujemy! Widzimy sześć poziomów zaangażowania w Płomień Miłości Niepokalanego Serca Maryi:

Odbierz:

Po prostu ją przyjmij - bez wymagań, bez warunków wstępnych, bez konieczności przyłączania się, modlitwy czy czytania. To cud, a nie książka, nabożeństwo czy zbiór wiedzy. Po prostu przyjmij ofertę naszej Błogosławionej Matki, aby umieścić miłość Jej własnego serca pełnego łaski, miłość, która jest miłością Trójcy Przenajświętszej, w twoim sercu. To jest dla każdego!

Live It:

Gdy otrzymamy tę miłość, musimy na nią odpowiedzieć. Jeśli jesteś kimś, kto stracił wiarę lub nigdy jej nie miał, a ta nowa miłość wskazuje ci drogę do zbawienia, podążaj za nią! Działaj!

Jeśli jesteś kimś, kto żyje swoją wiarą i teraz odczuwasz silniejszy impuls miłości, gdy ta miłość wypełnia twoje serce, działaj zgodnie z nią! Jeśli czujemy podpowiedź tej ofiarnej miłości, miłości Boga ukazanej na Krzyżu, która wypełnia Niepokalane Serce Maryi, a teraz wypełnia nasze serca, ale odmawiamy działania zgodnie z nią, staje się ona bezużyteczna. Jeśli poprosimy Jezusa, aby pomógł nam kochać jak On, jak odpowie na tę modlitwę? Dając nam możliwość zrobienia tego w tysiącu małych rzeczy każdego dnia. To jest cud miliarda małych aktów miłości, z których wszystkie łączą się, aby wypełnić świat obecnością Jezusa i wypędzić zło jako efekt łaski. Nie tylko wypowiadamy nasze modlitwy; musimy żyć naszymi modlitwami. Jeśli Maryja w cudowny sposób napełnia twoje serce miłością Boga, która wypełnia Jej serce łaską, odpowiedz na to. To jest dla każdego.

Módl się:

Dla tych, którzy znają elementy nabożeństwa, które omówiliśmy powyżej, uczyń je częścią swojego osobistego życia modlitewnego. Są one potężne, mają moc oślepiania szatana, głoszą ewangelię i opisują dokładnie to, czego świat teraz potrzebuje jako jedynej drogi wyjścia z tego bałaganu - aby miłość Boża, możliwa dzięki obecności Jezusa jako skutku łaski, zalała całą ludzkość, aby raz na zawsze wypędzić zło.

Bring It Home:

Przynieś do domu zarówno cud Płomienia Miłości, jak i jego elementy dewocyjne. Płomień Miłości jest przeznaczony dla dzieci i rodzin:
8 sierpnia 1962 r. Maryja powiedziała: "Rodziny są rozdarte i żyją tak, jakby dusza nie była nieśmiertelna. Moim Płomieniem Miłości chcę ożywić dom miłością. Chcę zjednoczyć rodziny, które są rozproszone".

19 listopada 1962: "W moim kraju jest wiele takich zimnych rodzin jak wasza. Chcę, aby Płomień Miłości mojego serca ogrzał je i innych".

Jezus dodany 17 stycznia 1964 r:

Przez swoje potężne wstawiennictwo uzyskała ode Mnie dla rodzin ten wielki wylew łaski, który chce również rozszerzyć na cały świat. Jak powiedziała: "Odkąd Słowo stało się Ciałem, nie wydarzyło się nic porównywalnego z tym".
Umieszcza uzdrawiającą moc swojej matczynej dobroci u źródła zła. Nie chciała dokonywać spektakularnych cudów, jak to ma miejsce w wielkich, słynnych sanktuariach świata, budzących wielki podziw. Ona chce, aby każda rodzina była sanktuarium, cudownym miejscem, gdzie w jedności z wami czyni cuda w głębi serc. Idąc od serca do serca, składa w wasze ręce Płomień Miłości swego Serca. Poprzez wasze modlitwy i ofiary oślepi szatana, który chce rządzić rodzinami.

Nie możemy już dłużej chronić naszych dzieci; zbyt wiele jest przeciwko nim. Zamiast tego musimy uczyć nasze dzieci, by były aktywnymi uczestnikami życia łaski. To one muszą być tymi, którzy odpędzają zło, gdy ono staje przed nimi. Potrzebują miłości płonącej w ich sercach. Pierwszą rzeczą, o którą prosiła Maryja, kiedy ofiarowała Płomień Miłości, były święte godziny rodzinne. Płomień Miłości jest dla dzieci; przynieś go do domu!

Módl się we wspólnocie:

Płomień Miłości jest dla każdego; nie trzeba dołączać do grupy modlitewnej ani odmawiać modlitwy. Jednak dla tych, którzy mają czas i czują powołanie, wspólna modlitwa jest potężna i ważna. Możesz skorzystać z tej strony internetowej, aby znaleźć fizyczny lub internetowy ośrodek modlitewny Płomienia Miłości (spotkanie modlitewne), który jest dogodny dla Ciebie lub skontaktować się z Ruchem Płomienia Miłości w Twojej okolicy. Możesz także skorzystać z materiałów dostępnych na tej stronie i innych naszych krajowych stronach internetowych, aby założyć własny cenacle modlitewny w swojej rodzinie, domu lub parafii.

Wspólna modlitwa jest sposobem na wspólną pracę nad odzyskaniem naszych rodzin, naszych parafii, naszych społeczności i naszych krajów spod wpływu szatana.

Uczestnictwo w ruchu:

Tych z was, których szczególnie poruszył i zainspirował Płomień Miłości Niepokalanego Serca Maryi, zapraszamy do większego zaangażowania się w Ruch Płomienia Miłości. Cud Płomienia Miłości jest znacznie większy niż ruch Płomienia Miłości, ale istnieje organizacja, której celem jest pomoc Maryi, Matce Jezusa, w rozpalaniu Płomienia Miłości Jej Niepokalanego Serca na całym świecie. Jeśli czujesz się powołany i zainspirowany, skorzystaj z naszych stron kontaktowych, aby skontaktować się z Płomieniem Miłości w Twojej okolicy.

Jak mogę przekazać to mojej parafii lub kościołowi?

Zaangażowanie naszych pastorów to potężny sposób na szerzenie Płomienia Miłości. Przypomnijmy, że Płomień Miłości nie polega na założeniu nowej grupy modlitewnej tylko dla kilku osób, ale dla wszystkich. Jest on dany parafii lub kościołowi, aby wzmocnić każdą posługę, każdą grupę, każdą rodzinę i każdą osobę w łasce i miłości. Duszpasterze mogą zanieść Płomień Miłości do całej swojej trzody.

Jednak nasi pastorzy stale otrzymują takie prośby, więc prosimy o myślenie z perspektywy pastora i o tym, co możemy dać, a nie o tym, czego chcemy. Oto kilka wskazówek:

  1. Jeśli duchowni znają cię i ufają ci, możesz od razu się do nich zwrócić.
  2. Jeśli drzwi jakimś cudem się otworzą, biegnij przez nie!
  3. Normalną ścieżką, jaką widzimy, jest rozprzestrzenianie Płomienia Miłości początkowo wśród rodziny, przyjaciół, sąsiadów i innych parafian prywatnie. Następnie, gdy zacznie przynosić dobre owoce, możemy zwrócić się do naszych duszpasterzy i podzielić się z nimi tym, czego doświadczyliśmy. Teraz mają podstawę, na której mogą podjąć decyzję - dobre owoce, które widzą. Kiedy wprowadzają go do swoich parafii i kościołów, widzą dobre owoce, jakie przynosi Płomień Miłości i stają się jego orędownikami wśród swoich kolegów pastorów i przełożonych.

Kiedy uznasz, że nadszedł czas, aby zwrócić się do swojego pastora, upewnij się, że jesteś duchowo przygotowany, abyś mógł słuchać i odpowiednio reagować. Przygotuj odpowiednie materiały; wręczanie naszym zapracowanym pastorom 400-stronicowej książki do przeczytania może nie być najlepszym podejściem! Materiały odpowiednie do wprowadzenia pastorów można znaleźć na tej stronie internetowej. Możesz także skorzystać z naszych formularzy kontaktowych, aby skontaktować się z liderami Flame of Love w Twojej okolicy. Mogą ci oni pomóc, dostarczyć materiały i wskazówki, a także podzielić się z tobą informacjami o innych kościołach w okolicy, które przyjęły Płomień Miłości.

Pamiętaj, że jeśli nikt nie przychodzi do centrum modlitwy Płomienia Miłości, nikt nie nazywa siebie "Płomieniem Miłości" i nikt nie zapewnia żadnego wsparcia, ale wszyscy są wypełnieni tym wielkim wylewem łaski i miłości, misja zakończona! Nie musimy być wielcy ani zauważeni. Musimy tylko pomóc Matce Jezusa, Maryi, rozprzestrzeniać Płomień Miłości z Jej serca, aby przyciągnąć wszystkich ludzi do Jej Syna.

Czy jest zatwierdzony?

Płomień Miłości Niepokalanego Serca Maryi jest dla każdego. Jednak dla katolików zatwierdzenie Kościoła jest ważne, aby chronić wiernych przed naukami i praktykami sprzecznymi z wiarą. Duchowy Dziennik Elżbiety Kindelmann, kobiety, której po raz pierwszy przekazano ten wielki dar, oraz Ruch Płomień Miłości Niepokalanego Serca Maryi zostały poddane wieloletniemu dochodzeniu przez ordynariusza diecezji, z której pochodzą, Esztergom-Budapeszt. W dniu 6 czerwca 2009 roku, nie kto inny jak Péter Kardynał Erdö, Prymas Węgier, bardzo szanowany kardynał i jeden z największych ekspertów Kościoła w dziedzinie prawa kanonicznego, udzielił swojego Imprimatur Dziennikowi Duchowemu i zatwierdził Ruch, ustanawiając go Prywatnym Stowarzyszeniem Wiernych z osobowością prawną w Archidiecezji Esztergom-Budapeszt.

Ruch został zachęcony i otrzymał Apostolskie Błogosławieństwo od Watykanu oraz został zatwierdzony i pochwalony przez wiele Konferencji Episkopatu, kardynałów, arcybiskupów i biskupów na całym świecie. Rejestrujemy je, gdy się o nich dowiadujemy. Kiedy już wystarczająco udokumentujemy nasze zatwierdzenia z całego świata i stworzymy statut odpowiedni do zarządzania globalną organizacją, będziemy starać się o powszechne uznanie przez Stolicę Apostolską jako Międzynarodowe Stowarzyszenie Wiernych.

Dotyczy to jednak tylko Apostolatu Płomienia Miłości. Cud, którego Matka Jezusa dokonuje w głębi serc na całym świecie, w Kościele i poza nim, dzieje się niezależnie od zatwierdzeń. Jego uwierzytelnienie znajduje się w sercach i życiu, które przemienia. "Nie będzie potrzeby badania tego cudu. Wszyscy poczują jego autentyczność w swoich sercach. Kto raz go poczuje, przekaże go innym, ponieważ moja łaska będzie w nich działać. Nie ma potrzeby uwierzytelniania. Ja sam uwierzytelnię to w każdej duszy, aby wszyscy rozpoznali wylew łaski Mojego Płomienia Miłości". 19 października 1962

Oślepienie szatana i przełamanie jego wpływu raz na zawsze w twoim życiu, życiu ludzi wokół ciebie i na całym świecie przez cud Płomienia Miłości Niepokalanego Serca Maryi pełnego łaski, doprowadzającego nas do intymnego zjednoczenia z Jej Synem, Jezusem, nie wymaga niczyjej zgody ... z wyjątkiem twojej. . z wyjątkiem twojej. Dlatego Ona mówi do ciebie: "Weź ten Płomień, który ci daję; jest to Płomień Miłości Mojego Serca. Rozpal nim swoje własne serce i przekaż je dalej". 13 kwietnia 1962