Om informationscentret Kärlekens flamma av Marias obefläckade hjärta

The Flame of Love of the Immaculate Heart of Mary Information Center existerar för att främja spridningen av Flame of Love of the Immaculate Heart of Mary över hela världen. Det gör detta på flera sätt, bland annat genom följande:

Tillhandahålla korrekt och validerad information

Informationscentret gör detta genom en noggrann undersökning av de kritiska dokumenten om kärlekslågan (t.ex. Elizabeth Kindelmanns dagbok, den kvinna som först fick kärlekslågan från Marias obefläckade hjärta, den teologiska undersökningen av den andliga dagboken och tillgängliga historiska artefakter) och genom ett nära samarbete med Győző Kindelmann, Elizabeth Kindelmanns sonson, för att säkerställa att förståelsen av dessa dokument överensstämmer med Elizabeths uppfattning om vad Jesus och Maria sa om kärlekslågan.

Samordnande verksamhet

Informationscentret hjälper till att samordna aktiviteterna för alla nationella rörelser, offentliga, privata eller de facto-associationer av troende och individer i Kärlekslågan från Marias Obefläckade Hjärta som önskar att frivilligt associera sig. Den tillhandahåller ett forum för samarbete, kommunikation och globalt orienterade aktiviteter såsom internationell bön och utbildning.

Tillhandahållande av resurser

Informationscentret kan göra tryckta, tekniska, pedagogiska och andra stödresurser tillgängliga för stift, församlingar, sammanslutningar av troende, ministerier, organisationer och individer för att hjälpa dem att sprida kärlekslågan från Marias obefläckade hjärta.